#eae8ed

Hexadecimal Color Code

R:234 G:232 B:237

H:264 S:2 B:93

L*:92.27 a*:1.56 b*:-2.17

C:9% M:10% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ede8e8 H:360 S:2 B:93 #ede8e9 H:350 S:2 B:93 #ede8ea H:340 S:2 B:93 #ede8eb H:330 S:2 B:93 #ede8ec H:320 S:2 B:93 #ede8ec H:310 S:2 B:93 #ede8ed H:300 S:2 B:93 #ece8ed H:290 S:2 B:93 #ece8ed H:280 S:2 B:93 #ebe8ed H:270 S:2 B:93 #eae8ed H:260 S:2 B:93 #e9e8ed H:250 S:2 B:93 #e8e8ed H:240 S:2 B:93 #e8e9ed H:230 S:2 B:93 #e8eaed H:220 S:2 B:93 #e8ebed H:210 S:2 B:93 #e8eced H:200 S:2 B:93 #e8eced H:190 S:2 B:93 #e8eded H:180 S:2 B:93 #e8edec H:170 S:2 B:93 #e8edec H:160 S:2 B:93 #e8edeb H:150 S:2 B:93 #e8edea H:140 S:2 B:93 #e8ede9 H:130 S:2 B:93 #e8ede8 H:120 S:2 B:93 #e9ede8 H:110 S:2 B:93 #eaede8 H:100 S:2 B:93 #ebede8 H:90 S:2 B:93 #ecede8 H:80 S:2 B:93 #ecede8 H:70 S:2 B:93 #edede8 H:60 S:2 B:93 #edece8 H:50 S:2 B:93 #edece8 H:40 S:2 B:93 #edebe8 H:30 S:2 B:93 #edeae8 H:20 S:2 B:93 #ede9e8 H:10 S:2 B:93 #ede8e8 H:0 S:2 B:93
明度 #fcfaff H:264 S:2 B:100 #e3e1e6 H:264 S:2 B:90 #cac8cc H:264 S:2 B:80 #b0afb3 H:264 S:2 B:70 #979699 H:264 S:2 B:60 #7e7d80 H:264 S:2 B:50 #656466 H:264 S:2 B:40 #4c4b4d H:264 S:2 B:30 #323233 H:264 S:2 B:20 #19191a H:264 S:2 B:10 #000000 H:264 S:2 B:0
彩度 #5f00ed H:264 S:100 B:93 #6d18ed H:264 S:90 B:93 #7b2fed H:264 S:80 B:93 #8a47ed H:264 S:70 B:93 #985fed H:264 S:60 B:93 #a677ed H:264 S:50 B:93 #b48eed H:264 S:40 B:93 #c2a6ed H:264 S:30 B:93 #d1beed H:264 S:20 B:93 #dfd5ed H:264 S:10 B:93 #ededed H:264 S:0 B:93
補色 #edede8 H:54 S:2 B:93 #ebede8 H:84 S:2 B:93 #e9ede8 H:114 S:2 B:93
類似色 #e8ebed H:204 S:2 B:93 #e8eaed H:219 S:2 B:93 #e8e9ed H:234 S:2 B:93 #e9e8ed H:249 S:2 B:93 #eae8ed H:264 S:2 B:93 #ebe8ed H:279 S:2 B:93 #ede8ed H:294 S:2 B:93 #ede8ec H:309 S:2 B:93 #ede8eb H:324 S:2 B:93

#eae8edの配色パターン