#e8ecee

Hexadecimal Color Code

R:232 G:236 B:238

H:200 S:3 B:93

L*:93.15 a*:-0.96 b*:-1.42

C:10% M:7% Y:6% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ede6e6 H:360 S:3 B:93 #ede6e7 H:350 S:3 B:93 #ede6e8 H:340 S:3 B:93 #ede6ea H:330 S:3 B:93 #ede6eb H:320 S:3 B:93 #ede6ec H:310 S:3 B:93 #ede6ed H:300 S:3 B:93 #ece6ed H:290 S:3 B:93 #ebe6ed H:280 S:3 B:93 #eae6ed H:270 S:3 B:93 #e8e6ed H:260 S:3 B:93 #e7e6ed H:250 S:3 B:93 #e6e6ed H:240 S:3 B:93 #e6e7ed H:230 S:3 B:93 #e6e8ed H:220 S:3 B:93 #e6eaed H:210 S:3 B:93 #e6ebed H:200 S:3 B:93 #e6eced H:190 S:3 B:93 #e6eded H:180 S:3 B:93 #e6edec H:170 S:3 B:93 #e6edeb H:160 S:3 B:93 #e6edea H:150 S:3 B:93 #e6ede8 H:140 S:3 B:93 #e6ede7 H:130 S:3 B:93 #e6ede6 H:120 S:3 B:93 #e7ede6 H:110 S:3 B:93 #e8ede6 H:100 S:3 B:93 #eaede6 H:90 S:3 B:93 #ebede6 H:80 S:3 B:93 #ecede6 H:70 S:3 B:93 #edede6 H:60 S:3 B:93 #edece6 H:50 S:3 B:93 #edebe6 H:40 S:3 B:93 #edeae6 H:30 S:3 B:93 #ede8e6 H:20 S:3 B:93 #ede7e6 H:10 S:3 B:93 #ede6e6 H:0 S:3 B:93
明度 #f7fcff H:200 S:3 B:100 #dfe3e6 H:200 S:3 B:90 #c6cacc H:200 S:3 B:80 #adb1b3 H:200 S:3 B:70 #949799 H:200 S:3 B:60 #7c7e80 H:200 S:3 B:50 #636566 H:200 S:3 B:40 #4a4c4d H:200 S:3 B:30 #313233 H:200 S:3 B:20 #19191a H:200 S:3 B:10 #000000 H:200 S:3 B:0
彩度 #009eed H:200 S:100 B:93 #18a6ed H:200 S:90 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #47b6ed H:200 S:70 B:93 #5fbeed H:200 S:60 B:93 #77c6ed H:200 S:50 B:93 #8eceed H:200 S:40 B:93 #a6d5ed H:200 S:30 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #ededed H:200 S:0 B:93
補色 #ede6e7 H:350 S:3 B:93 #ede8e6 H:20 S:3 B:93 #edece6 H:50 S:3 B:93
類似色 #e6ede8 H:140 S:3 B:93 #e6edea H:155 S:3 B:93 #e6edec H:170 S:3 B:93 #e6eded H:185 S:3 B:93 #e6ebed H:200 S:3 B:93 #e6e9ed H:215 S:3 B:93 #e6e7ed H:230 S:3 B:93 #e7e6ed H:245 S:3 B:93 #e8e6ed H:260 S:3 B:93

#e8eceeの配色パターン