#ede6ed

Hexadecimal Color Code

R:237 G:230 B:237

H:300 S:3 B:93

L*:92 a*:3.59 b*:-2.54

C:8% M:12% Y:4% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ede6e6 H:360 S:3 B:93 #ede6e7 H:350 S:3 B:93 #ede6e8 H:340 S:3 B:93 #ede6ea H:330 S:3 B:93 #ede6eb H:320 S:3 B:93 #ede6ec H:310 S:3 B:93 #ede6ed H:300 S:3 B:93 #ece6ed H:290 S:3 B:93 #ebe6ed H:280 S:3 B:93 #eae6ed H:270 S:3 B:93 #e8e6ed H:260 S:3 B:93 #e7e6ed H:250 S:3 B:93 #e6e6ed H:240 S:3 B:93 #e6e7ed H:230 S:3 B:93 #e6e8ed H:220 S:3 B:93 #e6eaed H:210 S:3 B:93 #e6ebed H:200 S:3 B:93 #e6eced H:190 S:3 B:93 #e6eded H:180 S:3 B:93 #e6edec H:170 S:3 B:93 #e6edeb H:160 S:3 B:93 #e6edea H:150 S:3 B:93 #e6ede8 H:140 S:3 B:93 #e6ede7 H:130 S:3 B:93 #e6ede6 H:120 S:3 B:93 #e7ede6 H:110 S:3 B:93 #e8ede6 H:100 S:3 B:93 #eaede6 H:90 S:3 B:93 #ebede6 H:80 S:3 B:93 #ecede6 H:70 S:3 B:93 #edede6 H:60 S:3 B:93 #edece6 H:50 S:3 B:93 #edebe6 H:40 S:3 B:93 #edeae6 H:30 S:3 B:93 #ede8e6 H:20 S:3 B:93 #ede7e6 H:10 S:3 B:93 #ede6e6 H:0 S:3 B:93
明度 #fff7ff H:300 S:3 B:100 #e6dfe6 H:300 S:3 B:90 #ccc6cc H:300 S:3 B:80 #b3adb3 H:300 S:3 B:70 #999499 H:300 S:3 B:60 #807c80 H:300 S:3 B:50 #666366 H:300 S:3 B:40 #4d4a4d H:300 S:3 B:30 #333133 H:300 S:3 B:20 #1a191a H:300 S:3 B:10 #000000 H:300 S:3 B:0
彩度 #ed00ed H:300 S:100 B:93 #ed18ed H:300 S:90 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ed47ed H:300 S:70 B:93 #ed5fed H:300 S:60 B:93 #ed77ed H:300 S:50 B:93 #ed8eed H:300 S:40 B:93 #eda6ed H:300 S:30 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #ededed H:300 S:0 B:93
補色 #eaede6 H:90 S:3 B:93 #e6ede6 H:120 S:3 B:93 #e6edea H:150 S:3 B:93
類似色 #e6e6ed H:240 S:3 B:93 #e8e6ed H:255 S:3 B:93 #eae6ed H:270 S:3 B:93 #ebe6ed H:285 S:3 B:93 #ede6ed H:300 S:3 B:93 #ede6eb H:315 S:3 B:93 #ede6ea H:330 S:3 B:93 #ede6e8 H:345 S:3 B:93 #ede6e6 H:360 S:3 B:93

#ede6edの配色パターン