#eae6ed

Hexadecimal Color Code

R:234 G:230 B:237

H:274 S:3 B:93

L*:91.77 a*:2.59 b*:-2.91

C:9% M:11% Y:4% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ede6e6 H:360 S:3 B:93 #ede6e7 H:350 S:3 B:93 #ede6e8 H:340 S:3 B:93 #ede6ea H:330 S:3 B:93 #ede6eb H:320 S:3 B:93 #ede6ec H:310 S:3 B:93 #ede6ed H:300 S:3 B:93 #ece6ed H:290 S:3 B:93 #ebe6ed H:280 S:3 B:93 #eae6ed H:270 S:3 B:93 #e8e6ed H:260 S:3 B:93 #e7e6ed H:250 S:3 B:93 #e6e6ed H:240 S:3 B:93 #e6e7ed H:230 S:3 B:93 #e6e8ed H:220 S:3 B:93 #e6eaed H:210 S:3 B:93 #e6ebed H:200 S:3 B:93 #e6eced H:190 S:3 B:93 #e6eded H:180 S:3 B:93 #e6edec H:170 S:3 B:93 #e6edeb H:160 S:3 B:93 #e6edea H:150 S:3 B:93 #e6ede8 H:140 S:3 B:93 #e6ede7 H:130 S:3 B:93 #e6ede6 H:120 S:3 B:93 #e7ede6 H:110 S:3 B:93 #e8ede6 H:100 S:3 B:93 #eaede6 H:90 S:3 B:93 #ebede6 H:80 S:3 B:93 #ecede6 H:70 S:3 B:93 #edede6 H:60 S:3 B:93 #edece6 H:50 S:3 B:93 #edebe6 H:40 S:3 B:93 #edeae6 H:30 S:3 B:93 #ede8e6 H:20 S:3 B:93 #ede7e6 H:10 S:3 B:93 #ede6e6 H:0 S:3 B:93
明度 #fcf7ff H:274 S:3 B:100 #e3dfe6 H:274 S:3 B:90 #c9c6cc H:274 S:3 B:80 #b0adb3 H:274 S:3 B:70 #979499 H:274 S:3 B:60 #7e7c80 H:274 S:3 B:50 #656366 H:274 S:3 B:40 #4c4a4d H:274 S:3 B:30 #323133 H:274 S:3 B:20 #19191a H:274 S:3 B:10 #000000 H:274 S:3 B:0
彩度 #8600ed H:274 S:100 B:93 #9118ed H:274 S:90 B:93 #9b2fed H:274 S:80 B:93 #a547ed H:274 S:70 B:93 #af5fed H:274 S:60 B:93 #ba77ed H:274 S:50 B:93 #c48eed H:274 S:40 B:93 #cea6ed H:274 S:30 B:93 #d9beed H:274 S:20 B:93 #e3d5ed H:274 S:10 B:93 #ededed H:274 S:0 B:93
補色 #edede6 H:64 S:3 B:93 #e9ede6 H:94 S:3 B:93 #e6ede7 H:124 S:3 B:93
類似色 #e6e9ed H:214 S:3 B:93 #e6e7ed H:229 S:3 B:93 #e7e6ed H:244 S:3 B:93 #e8e6ed H:259 S:3 B:93 #eae6ed H:274 S:3 B:93 #ece6ed H:289 S:3 B:93 #ede6ed H:304 S:3 B:93 #ede6eb H:319 S:3 B:93 #ede6e9 H:334 S:3 B:93

#eae6edの配色パターン