#2fedc7

Hexadecimal Color Code

R:47 G:237 B:199

H:168 S:80 B:93

L*:84.63 a*:-53.65 b*:5.6

C:59% M:0% Y:39% K:0%

明るい青緑系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #33ffd6 H:168 S:80 B:100 #2ee6c1 H:168 S:80 B:90 #29ccab H:168 S:80 B:80 #24b396 H:168 S:80 B:70 #1f9981 H:168 S:80 B:60 #1a806b H:168 S:80 B:50 #146656 H:168 S:80 B:40 #0f4d40 H:168 S:80 B:30 #0a332b H:168 S:80 B:20 #051a15 H:168 S:80 B:10 #000000 H:168 S:80 B:0
彩度 #00edbe H:168 S:100 B:93 #18edc2 H:168 S:90 B:93 #2fedc7 H:168 S:80 B:93 #47edcc H:168 S:70 B:93 #5fedd1 H:168 S:60 B:93 #77edd5 H:168 S:50 B:93 #8eedda H:168 S:40 B:93 #a6eddf H:168 S:30 B:93 #beede4 H:168 S:20 B:93 #d5ede8 H:168 S:10 B:93 #ededed H:168 S:0 B:93
補色 #ed2fb4 H:318 S:80 B:93 #ed2f55 H:348 S:80 B:93 #ed682f H:18 S:80 B:93
類似色 #55ed2f H:108 S:80 B:93 #2fed39 H:123 S:80 B:93 #2fed68 H:138 S:80 B:93 #2fed98 H:153 S:80 B:93 #2fedc7 H:168 S:80 B:93 #2fe4ed H:183 S:80 B:93 #2fb4ed H:198 S:80 B:93 #2f85ed H:213 S:80 B:93 #2f55ed H:228 S:80 B:93

#2fedc7の配色パターン