#ccc0ca

Hexadecimal Color Code

R:204 G:192 B:202

H:310 S:6 B:80

L*:78.92 a*:5.99 b*:-3.49

C:23% M:26% Y:15% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc0c0 H:360 S:6 B:80 #ccc0c2 H:350 S:6 B:80 #ccc0c4 H:340 S:6 B:80 #ccc0c6 H:330 S:6 B:80 #ccc0c8 H:320 S:6 B:80 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #ccc0cc H:300 S:6 B:80 #cac0cc H:290 S:6 B:80 #c8c0cc H:280 S:6 B:80 #c6c0cc H:270 S:6 B:80 #c4c0cc H:260 S:6 B:80 #c2c0cc H:250 S:6 B:80 #c0c0cc H:240 S:6 B:80 #c0c2cc H:230 S:6 B:80 #c0c4cc H:220 S:6 B:80 #c0c6cc H:210 S:6 B:80 #c0c8cc H:200 S:6 B:80 #c0cacc H:190 S:6 B:80 #c0cccc H:180 S:6 B:80 #c0ccca H:170 S:6 B:80 #c0ccc8 H:160 S:6 B:80 #c0ccc6 H:150 S:6 B:80 #c0ccc4 H:140 S:6 B:80 #c0ccc2 H:130 S:6 B:80 #c0ccc0 H:120 S:6 B:80 #c2ccc0 H:110 S:6 B:80 #c4ccc0 H:100 S:6 B:80 #c6ccc0 H:90 S:6 B:80 #c8ccc0 H:80 S:6 B:80 #caccc0 H:70 S:6 B:80 #ccccc0 H:60 S:6 B:80 #cccac0 H:50 S:6 B:80 #ccc8c0 H:40 S:6 B:80 #ccc6c0 H:30 S:6 B:80 #ccc4c0 H:20 S:6 B:80 #ccc2c0 H:10 S:6 B:80 #ccc0c0 H:0 S:6 B:80
明度 #fff0fc H:310 S:6 B:100 #e6d8e3 H:310 S:6 B:90 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #b3a8b1 H:310 S:6 B:70 #999097 H:310 S:6 B:60 #80787e H:310 S:6 B:50 #666065 H:310 S:6 B:40 #4d484c H:310 S:6 B:30 #333032 H:310 S:6 B:20 #1a1819 H:310 S:6 B:10 #000000 H:310 S:6 B:0
彩度 #cc00aa H:310 S:100 B:80 #cc14ad H:310 S:90 B:80 #cc29b1 H:310 S:80 B:80 #cc3db4 H:310 S:70 B:80 #cc52b8 H:310 S:60 B:80 #cc66bb H:310 S:50 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #cccccc H:310 S:0 B:80
補色 #c4ccc0 H:100 S:6 B:80 #c0ccc2 H:130 S:6 B:80 #c0ccc8 H:160 S:6 B:80
類似色 #c2c0cc H:250 S:6 B:80 #c5c0cc H:265 S:6 B:80 #c8c0cc H:280 S:6 B:80 #cbc0cc H:295 S:6 B:80 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #ccc0c7 H:325 S:6 B:80 #ccc0c4 H:340 S:6 B:80 #ccc0c1 H:355 S:6 B:80 #ccc2c0 H:10 S:6 B:80

#ccc0caの配色パターン