#ccc0cc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:192 B:204

H:300 S:6 B:80

L*:78.98 a*:6.36 b*:-4.49

C:23% M:26% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc0c0 H:360 S:6 B:80 #ccc0c2 H:350 S:6 B:80 #ccc0c4 H:340 S:6 B:80 #ccc0c6 H:330 S:6 B:80 #ccc0c8 H:320 S:6 B:80 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #ccc0cc H:300 S:6 B:80 #cac0cc H:290 S:6 B:80 #c8c0cc H:280 S:6 B:80 #c6c0cc H:270 S:6 B:80 #c4c0cc H:260 S:6 B:80 #c2c0cc H:250 S:6 B:80 #c0c0cc H:240 S:6 B:80 #c0c2cc H:230 S:6 B:80 #c0c4cc H:220 S:6 B:80 #c0c6cc H:210 S:6 B:80 #c0c8cc H:200 S:6 B:80 #c0cacc H:190 S:6 B:80 #c0cccc H:180 S:6 B:80 #c0ccca H:170 S:6 B:80 #c0ccc8 H:160 S:6 B:80 #c0ccc6 H:150 S:6 B:80 #c0ccc4 H:140 S:6 B:80 #c0ccc2 H:130 S:6 B:80 #c0ccc0 H:120 S:6 B:80 #c2ccc0 H:110 S:6 B:80 #c4ccc0 H:100 S:6 B:80 #c6ccc0 H:90 S:6 B:80 #c8ccc0 H:80 S:6 B:80 #caccc0 H:70 S:6 B:80 #ccccc0 H:60 S:6 B:80 #cccac0 H:50 S:6 B:80 #ccc8c0 H:40 S:6 B:80 #ccc6c0 H:30 S:6 B:80 #ccc4c0 H:20 S:6 B:80 #ccc2c0 H:10 S:6 B:80 #ccc0c0 H:0 S:6 B:80
明度 #fff0ff H:300 S:6 B:100 #e6d8e6 H:300 S:6 B:90 #ccc0cc H:300 S:6 B:80 #b3a8b3 H:300 S:6 B:70 #999099 H:300 S:6 B:60 #807880 H:300 S:6 B:50 #666066 H:300 S:6 B:40 #4d484d H:300 S:6 B:30 #333033 H:300 S:6 B:20 #1a181a H:300 S:6 B:10 #000000 H:300 S:6 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #c6ccc0 H:90 S:6 B:80 #c0ccc0 H:120 S:6 B:80 #c0ccc6 H:150 S:6 B:80
類似色 #c0c0cc H:240 S:6 B:80 #c3c0cc H:255 S:6 B:80 #c6c0cc H:270 S:6 B:80 #c9c0cc H:285 S:6 B:80 #ccc0cc H:300 S:6 B:80 #ccc0c9 H:315 S:6 B:80 #ccc0c6 H:330 S:6 B:80 #ccc0c3 H:345 S:6 B:80 #ccc0c0 H:360 S:6 B:80

#ccc0ccの配色パターン