#cbc0cc

Hexadecimal Color Code

R:203 G:192 B:204

H:295 S:6 B:80

L*:78.9 a*:6.02 b*:-4.62

C:23% M:26% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc0c0 H:360 S:6 B:80 #ccc0c2 H:350 S:6 B:80 #ccc0c4 H:340 S:6 B:80 #ccc0c6 H:330 S:6 B:80 #ccc0c8 H:320 S:6 B:80 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #ccc0cc H:300 S:6 B:80 #cac0cc H:290 S:6 B:80 #c8c0cc H:280 S:6 B:80 #c6c0cc H:270 S:6 B:80 #c4c0cc H:260 S:6 B:80 #c2c0cc H:250 S:6 B:80 #c0c0cc H:240 S:6 B:80 #c0c2cc H:230 S:6 B:80 #c0c4cc H:220 S:6 B:80 #c0c6cc H:210 S:6 B:80 #c0c8cc H:200 S:6 B:80 #c0cacc H:190 S:6 B:80 #c0cccc H:180 S:6 B:80 #c0ccca H:170 S:6 B:80 #c0ccc8 H:160 S:6 B:80 #c0ccc6 H:150 S:6 B:80 #c0ccc4 H:140 S:6 B:80 #c0ccc2 H:130 S:6 B:80 #c0ccc0 H:120 S:6 B:80 #c2ccc0 H:110 S:6 B:80 #c4ccc0 H:100 S:6 B:80 #c6ccc0 H:90 S:6 B:80 #c8ccc0 H:80 S:6 B:80 #caccc0 H:70 S:6 B:80 #ccccc0 H:60 S:6 B:80 #cccac0 H:50 S:6 B:80 #ccc8c0 H:40 S:6 B:80 #ccc6c0 H:30 S:6 B:80 #ccc4c0 H:20 S:6 B:80 #ccc2c0 H:10 S:6 B:80 #ccc0c0 H:0 S:6 B:80
明度 #fef0ff H:295 S:6 B:100 #e4d8e6 H:295 S:6 B:90 #cbc0cc H:295 S:6 B:80 #b2a8b3 H:295 S:6 B:70 #989099 H:295 S:6 B:60 #7f7880 H:295 S:6 B:50 #656066 H:295 S:6 B:40 #4c484d H:295 S:6 B:30 #333033 H:295 S:6 B:20 #19181a H:295 S:6 B:10 #000000 H:295 S:6 B:0
彩度 #bb00cc H:295 S:100 B:80 #bd14cc H:295 S:90 B:80 #be29cc H:295 S:80 B:80 #c03dcc H:295 S:70 B:80 #c252cc H:295 S:60 B:80 #c466cc H:295 S:50 B:80 #c57acc H:295 S:40 B:80 #c78fcc H:295 S:30 B:80 #c9a3cc H:295 S:20 B:80 #cab8cc H:295 S:10 B:80 #cccccc H:295 S:0 B:80
補色 #c7ccc0 H:85 S:6 B:80 #c1ccc0 H:115 S:6 B:80 #c0ccc5 H:145 S:6 B:80
類似色 #c0c1cc H:235 S:6 B:80 #c2c0cc H:250 S:6 B:80 #c5c0cc H:265 S:6 B:80 #c8c0cc H:280 S:6 B:80 #cbc0cc H:295 S:6 B:80 #ccc0ca H:310 S:6 B:80 #ccc0c7 H:325 S:6 B:80 #ccc0c4 H:340 S:6 B:80 #ccc0c1 H:355 S:6 B:80

#cbc0ccの配色パターン