#ccb9b4

Hexadecimal Color Code

R:204 G:185 B:180

H:13 S:12 B:80

L*:76.57 a*:5.9 b*:4.98

C:23% M:29% Y:26% K:0%

やや灰色い赤系の色

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80 #ccb4b4 H:0 S:12 B:80
明度 #ffe7e0 H:13 S:12 B:100 #e6d0ca H:13 S:12 B:90 #ccb9b4 H:13 S:12 B:80 #b3a29d H:13 S:12 B:70 #998b87 H:13 S:12 B:60 #807470 H:13 S:12 B:50 #665c5a H:13 S:12 B:40 #4d4543 H:13 S:12 B:30 #332e2d H:13 S:12 B:20 #1a1716 H:13 S:12 B:10 #000000 H:13 S:12 B:0
彩度 #cc2c00 H:13 S:100 B:80 #cc3c14 H:13 S:90 B:80 #cc4c29 H:13 S:80 B:80 #cc5c3d H:13 S:70 B:80 #cc6c52 H:13 S:60 B:80 #cc7c66 H:13 S:50 B:80 #cc8c7a H:13 S:40 B:80 #cc9c8f H:13 S:30 B:80 #ccaca3 H:13 S:20 B:80 #ccbcb8 H:13 S:10 B:80 #cccccc H:13 S:0 B:80
補色 #b4ccc5 H:163 S:12 B:80 #b4c7cc H:193 S:12 B:80 #b4bacc H:223 S:12 B:80
類似色 #ccc7b4 H:47 S:12 B:80 #ccc1b4 H:32 S:12 B:80 #ccbab4 H:17 S:12 B:80 #ccb4b4 H:2 S:12 B:80 #ccb9b4 H:13 S:12 B:80 #ccbfb4 H:28 S:12 B:80 #ccc5b4 H:43 S:12 B:80 #cccbb4 H:58 S:12 B:80 #c7ccb4 H:73 S:12 B:80

#ccb9b4の配色パターン