#c7dcdd

Hexadecimal Color Code

R:199 G:220 B:221

H:183 S:10 B:87

L*:86.27 a*:-6.77 b*:-2.86

C:26% M:9% Y:15% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6feff H:183 S:10 B:100 #cfe4e6 H:183 S:10 B:90 #b8cbcc H:183 S:10 B:80 #a1b2b3 H:183 S:10 B:70 #8a9899 H:183 S:10 B:60 #737f80 H:183 S:10 B:50 #5c6566 H:183 S:10 B:40 #454c4d H:183 S:10 B:30 #2e3333 H:183 S:10 B:20 #17191a H:183 S:10 B:10 #000000 H:183 S:10 B:0
彩度 #00d3de H:183 S:100 B:87 #16d4de H:183 S:90 B:87 #2cd5de H:183 S:80 B:87 #43d6de H:183 S:70 B:87 #59d7de H:183 S:60 B:87 #6fd8de H:183 S:50 B:87 #85d9de H:183 S:40 B:87 #9bdbde H:183 S:30 B:87 #b1dcde H:183 S:20 B:87 #c8ddde H:183 S:10 B:87 #dedede H:183 S:0 B:87
補色 #dec8d2 H:333 S:10 B:87 #dec9c8 H:3 S:10 B:87 #ded4c8 H:33 S:10 B:87
類似色 #c8dec9 H:123 S:10 B:87 #c8dece H:138 S:10 B:87 #c8ded4 H:153 S:10 B:87 #c8ded9 H:168 S:10 B:87 #c8ddde H:183 S:10 B:87 #c8d7de H:198 S:10 B:87 #c8d2de H:213 S:10 B:87 #c8ccde H:228 S:10 B:87 #c9c8de H:243 S:10 B:87

#c7dcddの配色パターン