#c5ccb7

R:197 G:204 B:183

H:80 S:10 B:80

L*:81.22 a*:-7.23 b*:9.69

C:27% M:16% Y:31% K:0%

sRGB-IEC61966-2.1 -> JapanColor2001Coated (RGB->CMYK)

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80
明度 #f7ffe6 H:80 S:10 B:100 #dee6cf H:80 S:10 B:90 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #adb3a1 H:80 S:10 B:70 #94998a H:80 S:10 B:60 #7b8073 H:80 S:10 B:50 #63665c H:80 S:10 B:40 #4a4d45 H:80 S:10 B:30 #31332e H:80 S:10 B:20 #191a17 H:80 S:10 B:10 #000000 H:80 S:10 B:0
彩度 #88cc00 H:80 S:100 B:80 #8fcc14 H:80 S:90 B:80 #96cc29 H:80 S:80 B:80 #9ccc3d H:80 S:70 B:80 #a3cc52 H:80 S:60 B:80 #aacc66 H:80 S:50 B:80 #b1cc7a H:80 S:40 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #cccccc H:80 S:0 B:80
補色 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80
類似色 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccc4b8 H:35 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #caccb8 H:65 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c0ccb8 H:95 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #b8ccb9 H:125 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80

#c5ccb7の配色パターン