#baccc5

Hexadecimal Color Code

R:186 G:204 B:197

H:157 S:9 B:80

L*:80.54 a*:-7.42 b*:1.4

C:32% M:15% Y:24% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #e8fff6 H:157 S:9 B:100 #d1e6de H:157 S:9 B:90 #baccc5 H:157 S:9 B:80 #a2b3ac H:157 S:9 B:70 #8b9994 H:157 S:9 B:60 #74807b H:157 S:9 B:50 #5d6662 H:157 S:9 B:40 #464d4a H:157 S:9 B:30 #2e3331 H:157 S:9 B:20 #171a19 H:157 S:9 B:10 #000000 H:157 S:9 B:0
彩度 #00cc7e H:157 S:100 B:80 #14cc86 H:157 S:90 B:80 #29cc8d H:157 S:80 B:80 #3dcc95 H:157 S:70 B:80 #52cc9d H:157 S:60 B:80 #66cca5 H:157 S:50 B:80 #7accad H:157 S:40 B:80 #8fccb5 H:157 S:30 B:80 #a3ccbc H:157 S:20 B:80 #b8ccc4 H:157 S:10 B:80 #cccccc H:157 S:0 B:80
補色 #ccbaca H:307 S:9 B:80 #ccbac1 H:337 S:9 B:80 #ccbcba H:7 S:9 B:80
類似色 #c1ccba H:97 S:9 B:80 #bcccba H:112 S:9 B:80 #baccbc H:127 S:9 B:80 #baccc0 H:142 S:9 B:80 #baccc5 H:157 S:9 B:80 #baccca H:172 S:9 B:80 #bacacc H:187 S:9 B:80 #bac5cc H:202 S:9 B:80 #bac1cc H:217 S:9 B:80

#baccc5の配色パターン