#baccb9

Hexadecimal Color Code

R:186 G:204 B:185

H:117 S:9 B:80

L*:80.25 a*:-9.64 b*:7.4

C:32% M:14% Y:31% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccbaba H:360 S:9 B:80 #ccbabd H:350 S:9 B:80 #ccbac0 H:340 S:9 B:80 #ccbac3 H:330 S:9 B:80 #ccbac6 H:320 S:9 B:80 #ccbac9 H:310 S:9 B:80 #ccbacc H:300 S:9 B:80 #c9bacc H:290 S:9 B:80 #c6bacc H:280 S:9 B:80 #c3bacc H:270 S:9 B:80 #c0bacc H:260 S:9 B:80 #bdbacc H:250 S:9 B:80 #babacc H:240 S:9 B:80 #babdcc H:230 S:9 B:80 #bac0cc H:220 S:9 B:80 #bac3cc H:210 S:9 B:80 #bac6cc H:200 S:9 B:80 #bac9cc H:190 S:9 B:80 #bacccc H:180 S:9 B:80 #baccc9 H:170 S:9 B:80 #baccc6 H:160 S:9 B:80 #baccc3 H:150 S:9 B:80 #baccc0 H:140 S:9 B:80 #baccbd H:130 S:9 B:80 #baccba H:120 S:9 B:80 #bdccba H:110 S:9 B:80 #c0ccba H:100 S:9 B:80 #c3ccba H:90 S:9 B:80 #c6ccba H:80 S:9 B:80 #c9ccba H:70 S:9 B:80 #ccccba H:60 S:9 B:80 #ccc9ba H:50 S:9 B:80 #ccc6ba H:40 S:9 B:80 #ccc3ba H:30 S:9 B:80 #ccc0ba H:20 S:9 B:80 #ccbdba H:10 S:9 B:80 #ccbaba H:0 S:9 B:80
明度 #e9ffe8 H:117 S:9 B:100 #d2e6d1 H:117 S:9 B:90 #bbccba H:117 S:9 B:80 #a3b3a2 H:117 S:9 B:70 #8c998b H:117 S:9 B:60 #758074 H:117 S:9 B:50 #5d665d H:117 S:9 B:40 #464d46 H:117 S:9 B:30 #2f332e H:117 S:9 B:20 #171a17 H:117 S:9 B:10 #000000 H:117 S:9 B:0
彩度 #0acc00 H:117 S:100 B:80 #1ecc14 H:117 S:90 B:80 #31cc29 H:117 S:80 B:80 #44cc3d H:117 S:70 B:80 #58cc52 H:117 S:60 B:80 #6bcc66 H:117 S:50 B:80 #7ecc7a H:117 S:40 B:80 #92cc8f H:117 S:30 B:80 #a5cca3 H:117 S:20 B:80 #b9ccb8 H:117 S:10 B:80 #cccccc H:117 S:0 B:80
補色 #c2bacc H:267 S:9 B:80 #cbbacc H:297 S:9 B:80 #ccbac4 H:327 S:9 B:80
類似色 #cccbba H:57 S:9 B:80 #c8ccba H:72 S:9 B:80 #c4ccba H:87 S:9 B:80 #bfccba H:102 S:9 B:80 #bbccba H:117 S:9 B:80 #baccbd H:132 S:9 B:80 #baccc2 H:147 S:9 B:80 #baccc6 H:162 S:9 B:80 #bacccb H:177 S:9 B:80

#baccb9の配色パターン