#b9ccb8

Hexadecimal Color Code

R:185 G:204 B:184

H:117 S:10 B:80

L*:80.15 a*:-10.16 b*:7.79

C:33% M:14% Y:31% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e7ffe6 H:117 S:10 B:100 #d0e6cf H:117 S:10 B:90 #b9ccb8 H:117 S:10 B:80 #a2b3a1 H:117 S:10 B:70 #8a998a H:117 S:10 B:60 #738073 H:117 S:10 B:50 #5c665c H:117 S:10 B:40 #454d45 H:117 S:10 B:30 #2e332e H:117 S:10 B:20 #171a17 H:117 S:10 B:10 #000000 H:117 S:10 B:0
彩度 #0acc00 H:117 S:100 B:80 #1ecc14 H:117 S:90 B:80 #31cc29 H:117 S:80 B:80 #44cc3d H:117 S:70 B:80 #58cc52 H:117 S:60 B:80 #6bcc66 H:117 S:50 B:80 #7ecc7a H:117 S:40 B:80 #92cc8f H:117 S:30 B:80 #a5cca3 H:117 S:20 B:80 #b9ccb8 H:117 S:10 B:80 #cccccc H:117 S:0 B:80
補色 #c1b8cc H:267 S:10 B:80 #cbb8cc H:297 S:10 B:80 #ccb8c3 H:327 S:10 B:80
類似色 #cccbb8 H:57 S:10 B:80 #c8ccb8 H:72 S:10 B:80 #c3ccb8 H:87 S:10 B:80 #beccb8 H:102 S:10 B:80 #b9ccb8 H:117 S:10 B:80 #b8ccbc H:132 S:10 B:80 #b8ccc1 H:147 S:10 B:80 #b8ccc6 H:162 S:10 B:80 #b8cccb H:177 S:10 B:80

#b9ccb8の配色パターン