#b8a5cc

Hexadecimal Color Code

R:184 G:165 B:204

H:269 S:19 B:80

L*:70.49 a*:14.3 b*:-17.33

C:33% M:38% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca5a5 H:360 S:19 B:80 #cca5ac H:350 S:19 B:80 #cca5b2 H:340 S:19 B:80 #cca5b9 H:330 S:19 B:80 #cca5bf H:320 S:19 B:80 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #cca5cc H:300 S:19 B:80 #c6a5cc H:290 S:19 B:80 #bfa5cc H:280 S:19 B:80 #b9a5cc H:270 S:19 B:80 #b2a5cc H:260 S:19 B:80 #aca5cc H:250 S:19 B:80 #a5a5cc H:240 S:19 B:80 #a5accc H:230 S:19 B:80 #a5b2cc H:220 S:19 B:80 #a5b9cc H:210 S:19 B:80 #a5bfcc H:200 S:19 B:80 #a5c6cc H:190 S:19 B:80 #a5cccc H:180 S:19 B:80 #a5ccc6 H:170 S:19 B:80 #a5ccbf H:160 S:19 B:80 #a5ccb9 H:150 S:19 B:80 #a5ccb2 H:140 S:19 B:80 #a5ccac H:130 S:19 B:80 #a5cca5 H:120 S:19 B:80 #accca5 H:110 S:19 B:80 #b2cca5 H:100 S:19 B:80 #b9cca5 H:90 S:19 B:80 #bfcca5 H:80 S:19 B:80 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #cccca5 H:60 S:19 B:80 #ccc6a5 H:50 S:19 B:80 #ccbfa5 H:40 S:19 B:80 #ccb9a5 H:30 S:19 B:80 #ccb2a5 H:20 S:19 B:80 #ccaca5 H:10 S:19 B:80 #cca5a5 H:0 S:19 B:80
明度 #e6cfff H:269 S:19 B:100 #cfbae6 H:269 S:19 B:90 #b8a5cc H:269 S:19 B:80 #a191b3 H:269 S:19 B:70 #8a7c99 H:269 S:19 B:60 #736780 H:269 S:19 B:50 #5c5366 H:269 S:19 B:40 #453e4d H:269 S:19 B:30 #2e2933 H:269 S:19 B:20 #17151a H:269 S:19 B:10 #000000 H:269 S:19 B:0
彩度 #6300cc H:269 S:100 B:80 #6d14cc H:269 S:90 B:80 #7829cc H:269 S:80 B:80 #823dcc H:269 S:70 B:80 #8d52cc H:269 S:60 B:80 #9766cc H:269 S:50 B:80 #a27acc H:269 S:40 B:80 #ac8fcc H:269 S:30 B:80 #b7a3cc H:269 S:20 B:80 #c1b8cc H:269 S:10 B:80 #cccccc H:269 S:0 B:80
補色 #cccba5 H:59 S:19 B:80 #b9cca5 H:89 S:19 B:80 #a6cca5 H:119 S:19 B:80
類似色 #a5b9cc H:209 S:19 B:80 #a5b0cc H:224 S:19 B:80 #a5a6cc H:239 S:19 B:80 #aea5cc H:254 S:19 B:80 #b8a5cc H:269 S:19 B:80 #c2a5cc H:284 S:19 B:80 #cba5cc H:299 S:19 B:80 #cca5c3 H:314 S:19 B:80 #cca5b9 H:329 S:19 B:80

#b8a5ccの配色パターン