#b7c8cc

Hexadecimal Color Code

R:183 G:200 B:204

H:191 S:10 B:80

L*:79.46 a*:-4.96 b*:-3.96

C:33% M:17% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb8b8 H:360 S:10 B:80 #ccb8bb H:350 S:10 B:80 #ccb8be H:340 S:10 B:80 #ccb8c2 H:330 S:10 B:80 #ccb8c5 H:320 S:10 B:80 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #c2b8cc H:270 S:10 B:80 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #bbb8cc H:250 S:10 B:80 #b8b8cc H:240 S:10 B:80 #b8bbcc H:230 S:10 B:80 #b8becc H:220 S:10 B:80 #b8c2cc H:210 S:10 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #b8ccc9 H:170 S:10 B:80 #b8ccc5 H:160 S:10 B:80 #b8ccc2 H:150 S:10 B:80 #b8ccbe H:140 S:10 B:80 #b8ccbb H:130 S:10 B:80 #b8ccb8 H:120 S:10 B:80 #bbccb8 H:110 S:10 B:80 #beccb8 H:100 S:10 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #c9ccb8 H:70 S:10 B:80 #ccccb8 H:60 S:10 B:80 #ccc9b8 H:50 S:10 B:80 #ccc5b8 H:40 S:10 B:80 #ccc2b8 H:30 S:10 B:80 #ccbeb8 H:20 S:10 B:80 #ccbbb8 H:10 S:10 B:80 #ccb8b8 H:0 S:10 B:80
明度 #e6faff H:191 S:10 B:100 #cfe1e6 H:191 S:10 B:90 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #a1afb3 H:191 S:10 B:70 #8a9699 H:191 S:10 B:60 #737d80 H:191 S:10 B:50 #5c6466 H:191 S:10 B:40 #454b4d H:191 S:10 B:30 #2e3233 H:191 S:10 B:20 #17191a H:191 S:10 B:10 #000000 H:191 S:10 B:0
彩度 #00a7cc H:191 S:100 B:80 #14aacc H:191 S:90 B:80 #29aecc H:191 S:80 B:80 #3db2cc H:191 S:70 B:80 #52b6cc H:191 S:60 B:80 #66b9cc H:191 S:50 B:80 #7abdcc H:191 S:40 B:80 #8fc1cc H:191 S:30 B:80 #a3c5cc H:191 S:20 B:80 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #cccccc H:191 S:0 B:80
補色 #ccb8be H:341 S:10 B:80 #ccbbb8 H:11 S:10 B:80 #ccc6b8 H:41 S:10 B:80
類似色 #b8ccbb H:131 S:10 B:80 #b8ccc0 H:146 S:10 B:80 #b8ccc6 H:161 S:10 B:80 #b8cccb H:176 S:10 B:80 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #b8c3cc H:206 S:10 B:80 #b8becc H:221 S:10 B:80 #b8b9cc H:236 S:10 B:80 #bbb8cc H:251 S:10 B:80

#b7c8ccの配色パターン