#b0cddb

Hexadecimal Color Code

R:176 G:205 B:219

H:200 S:20 B:86

L*:80.74 a*:-6.69 b*:-10.17

C:36% M:13% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbafaf H:360 S:20 B:86 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbafbe H:340 S:20 B:86 #dbafc5 H:330 S:20 B:86 #dbafcd H:320 S:20 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #d4afdb H:290 S:20 B:86 #cdafdb H:280 S:20 B:86 #c5afdb H:270 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86 #b7afdb H:250 S:20 B:86 #afafdb H:240 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #afbedb H:220 S:20 B:86 #afc5db H:210 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afd4db H:190 S:20 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afdbcd H:160 S:20 B:86 #afdbc5 H:150 S:20 B:86 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbb7 H:130 S:20 B:86 #afdbaf H:120 S:20 B:86 #b7dbaf H:110 S:20 B:86 #bedbaf H:100 S:20 B:86 #c5dbaf H:90 S:20 B:86 #cddbaf H:80 S:20 B:86 #d4dbaf H:70 S:20 B:86 #dbdbaf H:60 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86 #dbcdaf H:40 S:20 B:86 #dbc5af H:30 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbb7af H:10 S:20 B:86 #dbafaf H:0 S:20 B:86
明度 #cceeff H:200 S:20 B:100 #b8d6e6 H:200 S:20 B:90 #a3becc H:200 S:20 B:80 #8fa7b3 H:200 S:20 B:70 #7a8f99 H:200 S:20 B:60 #667780 H:200 S:20 B:50 #525f66 H:200 S:20 B:40 #3d474d H:200 S:20 B:30 #293033 H:200 S:20 B:20 #14181a H:200 S:20 B:10 #000000 H:200 S:20 B:0
彩度 #0092db H:200 S:100 B:86 #169adb H:200 S:90 B:86 #2ca1db H:200 S:80 B:86 #42a8db H:200 S:70 B:86 #58afdb H:200 S:60 B:86 #6eb7db H:200 S:50 B:86 #84bedb H:200 S:40 B:86 #9ac5db H:200 S:30 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #dbdbdb H:200 S:0 B:86
補色 #dbafb7 H:350 S:20 B:86 #dbbeaf H:20 S:20 B:86 #dbd4af H:50 S:20 B:86
類似色 #afdbbe H:140 S:20 B:86 #afdbc9 H:155 S:20 B:86 #afdbd4 H:170 S:20 B:86 #afd8db H:185 S:20 B:86 #afcddb H:200 S:20 B:86 #afc2db H:215 S:20 B:86 #afb7db H:230 S:20 B:86 #b3afdb H:245 S:20 B:86 #beafdb H:260 S:20 B:86

#b0cddbの配色パターン