#a5cfcf

Hexadecimal Color Code

R:165 G:207 B:207

H:180 S:20 B:81

L*:80.25 a*:-13.71 b*:-4.54

C:40% M:10% Y:22% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81 #cfa5ac H:350 S:20 B:81 #cfa5b3 H:340 S:20 B:81 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5c1 H:320 S:20 B:81 #cfa5c8 H:310 S:20 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #c8a5cf H:290 S:20 B:81 #c1a5cf H:280 S:20 B:81 #baa5cf H:270 S:20 B:81 #b3a5cf H:260 S:20 B:81 #aca5cf H:250 S:20 B:81 #a5a5cf H:240 S:20 B:81 #a5accf H:230 S:20 B:81 #a5b3cf H:220 S:20 B:81 #a5bacf H:210 S:20 B:81 #a5c1cf H:200 S:20 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #a5cfc8 H:170 S:20 B:81 #a5cfc1 H:160 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81 #a5cfb3 H:140 S:20 B:81 #a5cfac H:130 S:20 B:81 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #accfa5 H:110 S:20 B:81 #b3cfa5 H:100 S:20 B:81 #bacfa5 H:90 S:20 B:81 #c1cfa5 H:80 S:20 B:81 #c8cfa5 H:70 S:20 B:81 #cfcfa5 H:60 S:20 B:81 #cfc8a5 H:50 S:20 B:81 #cfc1a5 H:40 S:20 B:81 #cfbaa5 H:30 S:20 B:81 #cfb3a5 H:20 S:20 B:81 #cfaca5 H:10 S:20 B:81 #cfa5a5 H:0 S:20 B:81
明度 #ccffff H:180 S:20 B:100 #b8e6e6 H:180 S:20 B:90 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #8fb3b3 H:180 S:20 B:70 #7a9999 H:180 S:20 B:60 #668080 H:180 S:20 B:50 #526666 H:180 S:20 B:40 #3d4d4d H:180 S:20 B:30 #293333 H:180 S:20 B:20 #141a1a H:180 S:20 B:10 #000000 H:180 S:20 B:0
彩度 #00cfcf H:180 S:100 B:81 #15cfcf H:180 S:90 B:81 #29cfcf H:180 S:80 B:81 #3ecfcf H:180 S:70 B:81 #53cfcf H:180 S:60 B:81 #67cfcf H:180 S:50 B:81 #7ccfcf H:180 S:40 B:81 #91cfcf H:180 S:30 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #bacfcf H:180 S:10 B:81 #cfcfcf H:180 S:0 B:81
補色 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81 #cfbaa5 H:30 S:20 B:81
類似色 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #a5cfb0 H:135 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81 #a5cfc4 H:165 S:20 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #a5c4cf H:195 S:20 B:81 #a5bacf H:210 S:20 B:81 #a5b0cf H:225 S:20 B:81 #a5a5cf H:240 S:20 B:81

#a5cfcfの配色パターン