#a5c8cf

Hexadecimal Color Code

R:165 G:200 B:207

H:190 S:20 B:81

L*:78.35 a*:-10.09 b*:-7.35

C:40% M:14% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81 #cfa5ac H:350 S:20 B:81 #cfa5b3 H:340 S:20 B:81 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5c1 H:320 S:20 B:81 #cfa5c8 H:310 S:20 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #c8a5cf H:290 S:20 B:81 #c1a5cf H:280 S:20 B:81 #baa5cf H:270 S:20 B:81 #b3a5cf H:260 S:20 B:81 #aca5cf H:250 S:20 B:81 #a5a5cf H:240 S:20 B:81 #a5accf H:230 S:20 B:81 #a5b3cf H:220 S:20 B:81 #a5bacf H:210 S:20 B:81 #a5c1cf H:200 S:20 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #a5cfc8 H:170 S:20 B:81 #a5cfc1 H:160 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81 #a5cfb3 H:140 S:20 B:81 #a5cfac H:130 S:20 B:81 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #accfa5 H:110 S:20 B:81 #b3cfa5 H:100 S:20 B:81 #bacfa5 H:90 S:20 B:81 #c1cfa5 H:80 S:20 B:81 #c8cfa5 H:70 S:20 B:81 #cfcfa5 H:60 S:20 B:81 #cfc8a5 H:50 S:20 B:81 #cfc1a5 H:40 S:20 B:81 #cfbaa5 H:30 S:20 B:81 #cfb3a5 H:20 S:20 B:81 #cfaca5 H:10 S:20 B:81 #cfa5a5 H:0 S:20 B:81
明度 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #b8dee6 H:190 S:20 B:90 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #8fadb3 H:190 S:20 B:70 #7a9499 H:190 S:20 B:60 #667b80 H:190 S:20 B:50 #526366 H:190 S:20 B:40 #3d4a4d H:190 S:20 B:30 #293133 H:190 S:20 B:20 #14191a H:190 S:20 B:10 #000000 H:190 S:20 B:0
彩度 #00accf H:190 S:100 B:81 #15b0cf H:190 S:90 B:81 #29b3cf H:190 S:80 B:81 #3eb6cf H:190 S:70 B:81 #53bacf H:190 S:60 B:81 #67bdcf H:190 S:50 B:81 #7cc1cf H:190 S:40 B:81 #91c4cf H:190 S:30 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #bacbcf H:190 S:10 B:81 #cfcfcf H:190 S:0 B:81
補色 #cfa5b3 H:340 S:20 B:81 #cfaca5 H:10 S:20 B:81 #cfc1a5 H:40 S:20 B:81
類似色 #a5cfac H:130 S:20 B:81 #a5cfb6 H:145 S:20 B:81 #a5cfc1 H:160 S:20 B:81 #a5cfcb H:175 S:20 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #a5bdcf H:205 S:20 B:81 #a5b3cf H:220 S:20 B:81 #a5a9cf H:235 S:20 B:81 #aca5cf H:250 S:20 B:81

#a5c8cfの配色パターン