#cfa5cf

Hexadecimal Color Code

R:207 G:165 B:207

H:300 S:20 B:81

L*:72.68 a*:22.58 b*:-15.48

C:23% M:42% Y:1% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81 #cfa5ac H:350 S:20 B:81 #cfa5b3 H:340 S:20 B:81 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5c1 H:320 S:20 B:81 #cfa5c8 H:310 S:20 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #c8a5cf H:290 S:20 B:81 #c1a5cf H:280 S:20 B:81 #baa5cf H:270 S:20 B:81 #b3a5cf H:260 S:20 B:81 #aca5cf H:250 S:20 B:81 #a5a5cf H:240 S:20 B:81 #a5accf H:230 S:20 B:81 #a5b3cf H:220 S:20 B:81 #a5bacf H:210 S:20 B:81 #a5c1cf H:200 S:20 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #a5cfc8 H:170 S:20 B:81 #a5cfc1 H:160 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81 #a5cfb3 H:140 S:20 B:81 #a5cfac H:130 S:20 B:81 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #accfa5 H:110 S:20 B:81 #b3cfa5 H:100 S:20 B:81 #bacfa5 H:90 S:20 B:81 #c1cfa5 H:80 S:20 B:81 #c8cfa5 H:70 S:20 B:81 #cfcfa5 H:60 S:20 B:81 #cfc8a5 H:50 S:20 B:81 #cfc1a5 H:40 S:20 B:81 #cfbaa5 H:30 S:20 B:81 #cfb3a5 H:20 S:20 B:81 #cfaca5 H:10 S:20 B:81 #cfa5a5 H:0 S:20 B:81
明度 #ffccff H:300 S:20 B:100 #e6b8e6 H:300 S:20 B:90 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #b38fb3 H:300 S:20 B:70 #997a99 H:300 S:20 B:60 #806680 H:300 S:20 B:50 #665266 H:300 S:20 B:40 #4d3d4d H:300 S:20 B:30 #332933 H:300 S:20 B:20 #1a141a H:300 S:20 B:10 #000000 H:300 S:20 B:0
彩度 #cf00cf H:300 S:100 B:81 #cf15cf H:300 S:90 B:81 #cf29cf H:300 S:80 B:81 #cf3ecf H:300 S:70 B:81 #cf53cf H:300 S:60 B:81 #cf67cf H:300 S:50 B:81 #cf7ccf H:300 S:40 B:81 #cf91cf H:300 S:30 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #cfbacf H:300 S:10 B:81 #cfcfcf H:300 S:0 B:81
補色 #bacfa5 H:90 S:20 B:81 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81
類似色 #a5a5cf H:240 S:20 B:81 #b0a5cf H:255 S:20 B:81 #baa5cf H:270 S:20 B:81 #c4a5cf H:285 S:20 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #cfa5c4 H:315 S:20 B:81 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5b0 H:345 S:20 B:81 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81

#cfa5cfの配色パターン