#fce3f8

Hexadecimal Color Code

R:252 G:227 B:248

H:310 S:10 B:99

L*:92.75 a*:12.1 b*:-7.04

C:2% M:17% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fce3e3 H:360 S:10 B:99 #fce3e7 H:350 S:10 B:99 #fce3ec H:340 S:10 B:99 #fce3f0 H:330 S:10 B:99 #fce3f4 H:320 S:10 B:99 #fce3f8 H:310 S:10 B:99 #fce3fc H:300 S:10 B:99 #f8e3fc H:290 S:10 B:99 #f4e3fc H:280 S:10 B:99 #f0e3fc H:270 S:10 B:99 #ece3fc H:260 S:10 B:99 #e7e3fc H:250 S:10 B:99 #e3e3fc H:240 S:10 B:99 #e3e7fc H:230 S:10 B:99 #e3ecfc H:220 S:10 B:99 #e3f0fc H:210 S:10 B:99 #e3f4fc H:200 S:10 B:99 #e3f8fc H:190 S:10 B:99 #e3fcfc H:180 S:10 B:99 #e3fcf8 H:170 S:10 B:99 #e3fcf4 H:160 S:10 B:99 #e3fcf0 H:150 S:10 B:99 #e3fcec H:140 S:10 B:99 #e3fce7 H:130 S:10 B:99 #e3fce3 H:120 S:10 B:99 #e7fce3 H:110 S:10 B:99 #ecfce3 H:100 S:10 B:99 #f0fce3 H:90 S:10 B:99 #f4fce3 H:80 S:10 B:99 #f8fce3 H:70 S:10 B:99 #fcfce3 H:60 S:10 B:99 #fcf8e3 H:50 S:10 B:99 #fcf4e3 H:40 S:10 B:99 #fcf0e3 H:30 S:10 B:99 #fcece3 H:20 S:10 B:99 #fce7e3 H:10 S:10 B:99 #fce3e3 H:0 S:10 B:99
明度 #ffe6fb H:310 S:10 B:100 #e6cfe2 H:310 S:10 B:90 #ccb8c9 H:310 S:10 B:80 #b3a1b0 H:310 S:10 B:70 #998a96 H:310 S:10 B:60 #80737d H:310 S:10 B:50 #665c64 H:310 S:10 B:40 #4d454b H:310 S:10 B:30 #332e32 H:310 S:10 B:20 #1a1719 H:310 S:10 B:10 #000000 H:310 S:10 B:0
彩度 #fc00d2 H:310 S:100 B:99 #fc19d7 H:310 S:90 B:99 #fc32db H:310 S:80 B:99 #fc4cdf H:310 S:70 B:99 #fc65e3 H:310 S:60 B:99 #fc7ee7 H:310 S:50 B:99 #fc97ec H:310 S:40 B:99 #fcb1f0 H:310 S:30 B:99 #fccaf4 H:310 S:20 B:99 #fce3f8 H:310 S:10 B:99 #fcfcfc H:310 S:0 B:99
補色 #ecfce3 H:100 S:10 B:99 #e3fce7 H:130 S:10 B:99 #e3fcf4 H:160 S:10 B:99
類似色 #e7e3fc H:250 S:10 B:99 #eee3fc H:265 S:10 B:99 #f4e3fc H:280 S:10 B:99 #fae3fc H:295 S:10 B:99 #fce3f8 H:310 S:10 B:99 #fce3f2 H:325 S:10 B:99 #fce3ec H:340 S:10 B:99 #fce3e5 H:355 S:10 B:99 #fce7e3 H:10 S:10 B:99

#fce3f8の配色パターン