#e3fcfc

Hexadecimal Color Code

R:227 G:252 B:252

H:180 S:10 B:99

L*:97.21 a*:-8.07 b*:-2.75

C:13% M:0% Y:5% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #fce3e3 H:360 S:10 B:99 #fce3e7 H:350 S:10 B:99 #fce3ec H:340 S:10 B:99 #fce3f0 H:330 S:10 B:99 #fce3f4 H:320 S:10 B:99 #fce3f8 H:310 S:10 B:99 #fce3fc H:300 S:10 B:99 #f8e3fc H:290 S:10 B:99 #f4e3fc H:280 S:10 B:99 #f0e3fc H:270 S:10 B:99 #ece3fc H:260 S:10 B:99 #e7e3fc H:250 S:10 B:99 #e3e3fc H:240 S:10 B:99 #e3e7fc H:230 S:10 B:99 #e3ecfc H:220 S:10 B:99 #e3f0fc H:210 S:10 B:99 #e3f4fc H:200 S:10 B:99 #e3f8fc H:190 S:10 B:99 #e3fcfc H:180 S:10 B:99 #e3fcf8 H:170 S:10 B:99 #e3fcf4 H:160 S:10 B:99 #e3fcf0 H:150 S:10 B:99 #e3fcec H:140 S:10 B:99 #e3fce7 H:130 S:10 B:99 #e3fce3 H:120 S:10 B:99 #e7fce3 H:110 S:10 B:99 #ecfce3 H:100 S:10 B:99 #f0fce3 H:90 S:10 B:99 #f4fce3 H:80 S:10 B:99 #f8fce3 H:70 S:10 B:99 #fcfce3 H:60 S:10 B:99 #fcf8e3 H:50 S:10 B:99 #fcf4e3 H:40 S:10 B:99 #fcf0e3 H:30 S:10 B:99 #fcece3 H:20 S:10 B:99 #fce7e3 H:10 S:10 B:99 #fce3e3 H:0 S:10 B:99
明度 #e6ffff H:180 S:10 B:100 #cfe6e6 H:180 S:10 B:90 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #a1b3b3 H:180 S:10 B:70 #8a9999 H:180 S:10 B:60 #738080 H:180 S:10 B:50 #5c6666 H:180 S:10 B:40 #454d4d H:180 S:10 B:30 #2e3333 H:180 S:10 B:20 #171a1a H:180 S:10 B:10 #000000 H:180 S:10 B:0
彩度 #00fcfc H:180 S:100 B:99 #19fcfc H:180 S:90 B:99 #32fcfc H:180 S:80 B:99 #4cfcfc H:180 S:70 B:99 #65fcfc H:180 S:60 B:99 #7efcfc H:180 S:50 B:99 #97fcfc H:180 S:40 B:99 #b1fcfc H:180 S:30 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #e3fcfc H:180 S:10 B:99 #fcfcfc H:180 S:0 B:99
補色 #fce3f0 H:330 S:10 B:99 #fce3e3 H:360 S:10 B:99 #fcf0e3 H:30 S:10 B:99
類似色 #e3fce3 H:120 S:10 B:99 #e3fcea H:135 S:10 B:99 #e3fcf0 H:150 S:10 B:99 #e3fcf6 H:165 S:10 B:99 #e3fcfc H:180 S:10 B:99 #e3f6fc H:195 S:10 B:99 #e3f0fc H:210 S:10 B:99 #e3eafc H:225 S:10 B:99 #e3e3fc H:240 S:10 B:99

#e3fcfcの配色パターン