#7efcfc

Hexadecimal Color Code

R:126 G:252 B:252

H:180 S:50 B:99

L*:92.16 a*:-34.99 b*:-10.78

C:44% M:0% Y:15% K:0%

軽い青緑系の色

色相 #fc7e7e H:360 S:50 B:99 #fc7e93 H:350 S:50 B:99 #fc7ea8 H:340 S:50 B:99 #fc7ebd H:330 S:50 B:99 #fc7ed2 H:320 S:50 B:99 #fc7ee7 H:310 S:50 B:99 #fc7efc H:300 S:50 B:99 #e77efc H:290 S:50 B:99 #d27efc H:280 S:50 B:99 #bd7efc H:270 S:50 B:99 #a87efc H:260 S:50 B:99 #937efc H:250 S:50 B:99 #7e7efc H:240 S:50 B:99 #7e93fc H:230 S:50 B:99 #7ea8fc H:220 S:50 B:99 #7ebdfc H:210 S:50 B:99 #7ed2fc H:200 S:50 B:99 #7ee7fc H:190 S:50 B:99 #7efcfc H:180 S:50 B:99 #7efce7 H:170 S:50 B:99 #7efcd2 H:160 S:50 B:99 #7efcbd H:150 S:50 B:99 #7efca8 H:140 S:50 B:99 #7efc93 H:130 S:50 B:99 #7efc7e H:120 S:50 B:99 #93fc7e H:110 S:50 B:99 #a8fc7e H:100 S:50 B:99 #bdfc7e H:90 S:50 B:99 #d2fc7e H:80 S:50 B:99 #e7fc7e H:70 S:50 B:99 #fcfc7e H:60 S:50 B:99 #fce77e H:50 S:50 B:99 #fcd27e H:40 S:50 B:99 #fcbd7e H:30 S:50 B:99 #fca87e H:20 S:50 B:99 #fc937e H:10 S:50 B:99 #fc7e7e H:0 S:50 B:99
明度 #80ffff H:180 S:50 B:100 #73e6e6 H:180 S:50 B:90 #66cccc H:180 S:50 B:80 #59b3b3 H:180 S:50 B:70 #4d9999 H:180 S:50 B:60 #408080 H:180 S:50 B:50 #336666 H:180 S:50 B:40 #264d4d H:180 S:50 B:30 #1a3333 H:180 S:50 B:20 #0d1a1a H:180 S:50 B:10 #000000 H:180 S:50 B:0
彩度 #00fcfc H:180 S:100 B:99 #19fcfc H:180 S:90 B:99 #32fcfc H:180 S:80 B:99 #4cfcfc H:180 S:70 B:99 #65fcfc H:180 S:60 B:99 #7efcfc H:180 S:50 B:99 #97fcfc H:180 S:40 B:99 #b1fcfc H:180 S:30 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #e3fcfc H:180 S:10 B:99 #fcfcfc H:180 S:0 B:99
補色 #fc7ebd H:330 S:50 B:99 #fc7e7e H:360 S:50 B:99 #fcbd7e H:30 S:50 B:99
類似色 #7efc7e H:120 S:50 B:99 #7efc9e H:135 S:50 B:99 #7efcbd H:150 S:50 B:99 #7efcdd H:165 S:50 B:99 #7efcfc H:180 S:50 B:99 #7eddfc H:195 S:50 B:99 #7ebdfc H:210 S:50 B:99 #7e9efc H:225 S:50 B:99 #7e7efc H:240 S:50 B:99

#7efcfcの配色パターン