#fccaf8

Hexadecimal Color Code

R:252 G:202 B:248

H:305 S:20 B:99

L*:86.85 a*:25.18 b*:-15.83

C:7% M:28% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fccaca H:360 S:20 B:99 #fccad2 H:350 S:20 B:99 #fccadb H:340 S:20 B:99 #fccae3 H:330 S:20 B:99 #fccaec H:320 S:20 B:99 #fccaf4 H:310 S:20 B:99 #fccafc H:300 S:20 B:99 #f4cafc H:290 S:20 B:99 #eccafc H:280 S:20 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #dbcafc H:260 S:20 B:99 #d2cafc H:250 S:20 B:99 #cacafc H:240 S:20 B:99 #cad2fc H:230 S:20 B:99 #cadbfc H:220 S:20 B:99 #cae3fc H:210 S:20 B:99 #caecfc H:200 S:20 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #cafcf4 H:170 S:20 B:99 #cafcec H:160 S:20 B:99 #cafce3 H:150 S:20 B:99 #cafcdb H:140 S:20 B:99 #cafcd2 H:130 S:20 B:99 #cafcca H:120 S:20 B:99 #d2fcca H:110 S:20 B:99 #dbfcca H:100 S:20 B:99 #e3fcca H:90 S:20 B:99 #ecfcca H:80 S:20 B:99 #f4fcca H:70 S:20 B:99 #fcfcca H:60 S:20 B:99 #fcf4ca H:50 S:20 B:99 #fcecca H:40 S:20 B:99 #fce3ca H:30 S:20 B:99 #fcdbca H:20 S:20 B:99 #fcd2ca H:10 S:20 B:99 #fccaca H:0 S:20 B:99
明度 #ffccfb H:305 S:20 B:100 #e6b8e2 H:305 S:20 B:90 #cca3c9 H:305 S:20 B:80 #b38fb0 H:305 S:20 B:70 #997a96 H:305 S:20 B:60 #80667d H:305 S:20 B:50 #665264 H:305 S:20 B:40 #4d3d4b H:305 S:20 B:30 #332932 H:305 S:20 B:20 #1a1419 H:305 S:20 B:10 #000000 H:305 S:20 B:0
彩度 #fc00e7 H:305 S:100 B:99 #fc19ea H:305 S:90 B:99 #fc32ec H:305 S:80 B:99 #fc4cee H:305 S:70 B:99 #fc65f0 H:305 S:60 B:99 #fc7ef2 H:305 S:50 B:99 #fc97f4 H:305 S:40 B:99 #fcb1f6 H:305 S:30 B:99 #fccaf8 H:305 S:20 B:99 #fce3fa H:305 S:10 B:99 #fcfcfc H:305 S:0 B:99
補色 #dffcca H:95 S:20 B:99 #cafcce H:125 S:20 B:99 #cafce7 H:155 S:20 B:99
類似色 #cecafc H:245 S:20 B:99 #dbcafc H:260 S:20 B:99 #e7cafc H:275 S:20 B:99 #f4cafc H:290 S:20 B:99 #fccaf8 H:305 S:20 B:99 #fccaec H:320 S:20 B:99 #fccadf H:335 S:20 B:99 #fccad2 H:350 S:20 B:99 #fcceca H:5 S:20 B:99

#fccaf8の配色パターン