#cca3c9

Hexadecimal Color Code

R:204 G:163 B:201

H:304 S:20 B:80

L*:71.72 a*:21.54 b*:-13.65

C:24% M:43% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ffccfc H:304 S:20 B:100 #e6b8e2 H:304 S:20 B:90 #cca3c9 H:304 S:20 B:80 #b38fb0 H:304 S:20 B:70 #997a97 H:304 S:20 B:60 #80667e H:304 S:20 B:50 #665265 H:304 S:20 B:40 #4d3d4b H:304 S:20 B:30 #332932 H:304 S:20 B:20 #1a1419 H:304 S:20 B:10 #000000 H:304 S:20 B:0
彩度 #cc00be H:304 S:100 B:80 #cc14c0 H:304 S:90 B:80 #cc29c1 H:304 S:80 B:80 #cc3dc2 H:304 S:70 B:80 #cc52c4 H:304 S:60 B:80 #cc66c5 H:304 S:50 B:80 #cc7ac7 H:304 S:40 B:80 #cc8fc8 H:304 S:30 B:80 #cca3c9 H:304 S:20 B:80 #ccb8cb H:304 S:10 B:80 #cccccc H:304 S:0 B:80
補色 #b5cca3 H:94 S:20 B:80 #a3cca6 H:124 S:20 B:80 #a3ccba H:154 S:20 B:80
類似色 #a6a3cc H:244 S:20 B:80 #b0a3cc H:259 S:20 B:80 #baa3cc H:274 S:20 B:80 #c5a3cc H:289 S:20 B:80 #cca3c9 H:304 S:20 B:80 #cca3bf H:319 S:20 B:80 #cca3b5 H:334 S:20 B:80 #cca3ab H:349 S:20 B:80 #cca6a3 H:4 S:20 B:80

#cca3c9の配色パターン