#caf4fc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:244 B:252

H:190 S:20 B:99

L*:93.57 a*:-11.75 b*:-8.31

C:24% M:0% Y:6% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #fccaca H:360 S:20 B:99 #fccad2 H:350 S:20 B:99 #fccadb H:340 S:20 B:99 #fccae3 H:330 S:20 B:99 #fccaec H:320 S:20 B:99 #fccaf4 H:310 S:20 B:99 #fccafc H:300 S:20 B:99 #f4cafc H:290 S:20 B:99 #eccafc H:280 S:20 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #dbcafc H:260 S:20 B:99 #d2cafc H:250 S:20 B:99 #cacafc H:240 S:20 B:99 #cad2fc H:230 S:20 B:99 #cadbfc H:220 S:20 B:99 #cae3fc H:210 S:20 B:99 #caecfc H:200 S:20 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #cafcf4 H:170 S:20 B:99 #cafcec H:160 S:20 B:99 #cafce3 H:150 S:20 B:99 #cafcdb H:140 S:20 B:99 #cafcd2 H:130 S:20 B:99 #cafcca H:120 S:20 B:99 #d2fcca H:110 S:20 B:99 #dbfcca H:100 S:20 B:99 #e3fcca H:90 S:20 B:99 #ecfcca H:80 S:20 B:99 #f4fcca H:70 S:20 B:99 #fcfcca H:60 S:20 B:99 #fcf4ca H:50 S:20 B:99 #fcecca H:40 S:20 B:99 #fce3ca H:30 S:20 B:99 #fcdbca H:20 S:20 B:99 #fcd2ca H:10 S:20 B:99 #fccaca H:0 S:20 B:99
明度 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #b8dee6 H:190 S:20 B:90 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #8fadb3 H:190 S:20 B:70 #7a9499 H:190 S:20 B:60 #667b80 H:190 S:20 B:50 #526366 H:190 S:20 B:40 #3d4a4d H:190 S:20 B:30 #293133 H:190 S:20 B:20 #14191a H:190 S:20 B:10 #000000 H:190 S:20 B:0
彩度 #00d2fc H:190 S:100 B:99 #19d7fc H:190 S:90 B:99 #32dbfc H:190 S:80 B:99 #4cdffc H:190 S:70 B:99 #65e3fc H:190 S:60 B:99 #7ee7fc H:190 S:50 B:99 #97ecfc H:190 S:40 B:99 #b1f0fc H:190 S:30 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #e3f8fc H:190 S:10 B:99 #fcfcfc H:190 S:0 B:99
補色 #fccadb H:340 S:20 B:99 #fcd2ca H:10 S:20 B:99 #fcecca H:40 S:20 B:99
類似色 #cafcd2 H:130 S:20 B:99 #cafcdf H:145 S:20 B:99 #cafcec H:160 S:20 B:99 #cafcf8 H:175 S:20 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #cae7fc H:205 S:20 B:99 #cadbfc H:220 S:20 B:99 #cacefc H:235 S:20 B:99 #d2cafc H:250 S:20 B:99

#caf4fcの配色パターン