#e3cafc

Hexadecimal Color Code

R:227 G:202 B:252

H:270 S:20 B:99

L*:84.79 a*:17.87 b*:-21.28

C:16% M:25% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fccaca H:360 S:20 B:99 #fccad2 H:350 S:20 B:99 #fccadb H:340 S:20 B:99 #fccae3 H:330 S:20 B:99 #fccaec H:320 S:20 B:99 #fccaf4 H:310 S:20 B:99 #fccafc H:300 S:20 B:99 #f4cafc H:290 S:20 B:99 #eccafc H:280 S:20 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #dbcafc H:260 S:20 B:99 #d2cafc H:250 S:20 B:99 #cacafc H:240 S:20 B:99 #cad2fc H:230 S:20 B:99 #cadbfc H:220 S:20 B:99 #cae3fc H:210 S:20 B:99 #caecfc H:200 S:20 B:99 #caf4fc H:190 S:20 B:99 #cafcfc H:180 S:20 B:99 #cafcf4 H:170 S:20 B:99 #cafcec H:160 S:20 B:99 #cafce3 H:150 S:20 B:99 #cafcdb H:140 S:20 B:99 #cafcd2 H:130 S:20 B:99 #cafcca H:120 S:20 B:99 #d2fcca H:110 S:20 B:99 #dbfcca H:100 S:20 B:99 #e3fcca H:90 S:20 B:99 #ecfcca H:80 S:20 B:99 #f4fcca H:70 S:20 B:99 #fcfcca H:60 S:20 B:99 #fcf4ca H:50 S:20 B:99 #fcecca H:40 S:20 B:99 #fce3ca H:30 S:20 B:99 #fcdbca H:20 S:20 B:99 #fcd2ca H:10 S:20 B:99 #fccaca H:0 S:20 B:99
明度 #e6ccff H:270 S:20 B:100 #cfb8e6 H:270 S:20 B:90 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #a18fb3 H:270 S:20 B:70 #8a7a99 H:270 S:20 B:60 #736680 H:270 S:20 B:50 #5c5266 H:270 S:20 B:40 #453d4d H:270 S:20 B:30 #2e2933 H:270 S:20 B:20 #17141a H:270 S:20 B:10 #000000 H:270 S:20 B:0
彩度 #7e00fc H:270 S:100 B:99 #8b19fc H:270 S:90 B:99 #9732fc H:270 S:80 B:99 #a44cfc H:270 S:70 B:99 #b165fc H:270 S:60 B:99 #bd7efc H:270 S:50 B:99 #ca97fc H:270 S:40 B:99 #d7b1fc H:270 S:30 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #f0e3fc H:270 S:10 B:99 #fcfcfc H:270 S:0 B:99
補色 #fcfcca H:60 S:20 B:99 #e3fcca H:90 S:20 B:99 #cafcca H:120 S:20 B:99
類似色 #cae3fc H:210 S:20 B:99 #cad7fc H:225 S:20 B:99 #cacafc H:240 S:20 B:99 #d7cafc H:255 S:20 B:99 #e3cafc H:270 S:20 B:99 #f0cafc H:285 S:20 B:99 #fccafc H:300 S:20 B:99 #fccaf0 H:315 S:20 B:99 #fccae3 H:330 S:20 B:99

#e3cafcの配色パターン