#fad2fa

Hexadecimal Color Code

R:250 G:210 B:250

H:300 S:16 B:98

L*:88.6 a*:20.68 b*:-14.29

C:7% M:24% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fad2d2 H:360 S:16 B:98 #fad2d9 H:350 S:16 B:98 #fad2df H:340 S:16 B:98 #fad2e6 H:330 S:16 B:98 #fad2ed H:320 S:16 B:98 #fad2f3 H:310 S:16 B:98 #fad2fa H:300 S:16 B:98 #f3d2fa H:290 S:16 B:98 #edd2fa H:280 S:16 B:98 #e6d2fa H:270 S:16 B:98 #dfd2fa H:260 S:16 B:98 #d9d2fa H:250 S:16 B:98 #d2d2fa H:240 S:16 B:98 #d2d9fa H:230 S:16 B:98 #d2dffa H:220 S:16 B:98 #d2e6fa H:210 S:16 B:98 #d2edfa H:200 S:16 B:98 #d2f3fa H:190 S:16 B:98 #d2fafa H:180 S:16 B:98 #d2faf3 H:170 S:16 B:98 #d2faed H:160 S:16 B:98 #d2fae6 H:150 S:16 B:98 #d2fadf H:140 S:16 B:98 #d2fad9 H:130 S:16 B:98 #d2fad2 H:120 S:16 B:98 #d9fad2 H:110 S:16 B:98 #dffad2 H:100 S:16 B:98 #e6fad2 H:90 S:16 B:98 #edfad2 H:80 S:16 B:98 #f3fad2 H:70 S:16 B:98 #fafad2 H:60 S:16 B:98 #faf3d2 H:50 S:16 B:98 #faedd2 H:40 S:16 B:98 #fae6d2 H:30 S:16 B:98 #fadfd2 H:20 S:16 B:98 #fad9d2 H:10 S:16 B:98 #fad2d2 H:0 S:16 B:98
明度 #ffd6ff H:300 S:16 B:100 #e6c1e6 H:300 S:16 B:90 #ccabcc H:300 S:16 B:80 #b396b3 H:300 S:16 B:70 #998199 H:300 S:16 B:60 #806b80 H:300 S:16 B:50 #665666 H:300 S:16 B:40 #4d404d H:300 S:16 B:30 #332b33 H:300 S:16 B:20 #1a151a H:300 S:16 B:10 #000000 H:300 S:16 B:0
彩度 #fa00fa H:300 S:100 B:98 #fa19fa H:300 S:90 B:98 #fa32fa H:300 S:80 B:98 #fa4bfa H:300 S:70 B:98 #fa64fa H:300 S:60 B:98 #fa7dfa H:300 S:50 B:98 #fa96fa H:300 S:40 B:98 #faaffa H:300 S:30 B:98 #fac8fa H:300 S:20 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #fafafa H:300 S:0 B:98
補色 #e6fad2 H:90 S:16 B:98 #d2fad2 H:120 S:16 B:98 #d2fae6 H:150 S:16 B:98
類似色 #d2d2fa H:240 S:16 B:98 #dcd2fa H:255 S:16 B:98 #e6d2fa H:270 S:16 B:98 #f0d2fa H:285 S:16 B:98 #fad2fa H:300 S:16 B:98 #fad2f0 H:315 S:16 B:98 #fad2e6 H:330 S:16 B:98 #fad2dc H:345 S:16 B:98 #fad2d2 H:360 S:16 B:98

#fad2faの配色パターン