#d2edfa

Hexadecimal Color Code

R:210 G:237 B:250

H:200 S:16 B:98

L*:92.2 a*:-6.19 b*:-9.24

C:21% M:2% Y:3% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #fad2d2 H:360 S:16 B:98 #fad2d9 H:350 S:16 B:98 #fad2df H:340 S:16 B:98 #fad2e6 H:330 S:16 B:98 #fad2ed H:320 S:16 B:98 #fad2f3 H:310 S:16 B:98 #fad2fa H:300 S:16 B:98 #f3d2fa H:290 S:16 B:98 #edd2fa H:280 S:16 B:98 #e6d2fa H:270 S:16 B:98 #dfd2fa H:260 S:16 B:98 #d9d2fa H:250 S:16 B:98 #d2d2fa H:240 S:16 B:98 #d2d9fa H:230 S:16 B:98 #d2dffa H:220 S:16 B:98 #d2e6fa H:210 S:16 B:98 #d2edfa H:200 S:16 B:98 #d2f3fa H:190 S:16 B:98 #d2fafa H:180 S:16 B:98 #d2faf3 H:170 S:16 B:98 #d2faed H:160 S:16 B:98 #d2fae6 H:150 S:16 B:98 #d2fadf H:140 S:16 B:98 #d2fad9 H:130 S:16 B:98 #d2fad2 H:120 S:16 B:98 #d9fad2 H:110 S:16 B:98 #dffad2 H:100 S:16 B:98 #e6fad2 H:90 S:16 B:98 #edfad2 H:80 S:16 B:98 #f3fad2 H:70 S:16 B:98 #fafad2 H:60 S:16 B:98 #faf3d2 H:50 S:16 B:98 #faedd2 H:40 S:16 B:98 #fae6d2 H:30 S:16 B:98 #fadfd2 H:20 S:16 B:98 #fad9d2 H:10 S:16 B:98 #fad2d2 H:0 S:16 B:98
明度 #d6f1ff H:200 S:16 B:100 #c1d9e6 H:200 S:16 B:90 #abc1cc H:200 S:16 B:80 #96a9b3 H:200 S:16 B:70 #819199 H:200 S:16 B:60 #6b7980 H:200 S:16 B:50 #566166 H:200 S:16 B:40 #40484d H:200 S:16 B:30 #2b3033 H:200 S:16 B:20 #15181a H:200 S:16 B:10 #000000 H:200 S:16 B:0
彩度 #00a7fa H:200 S:100 B:98 #19affa H:200 S:90 B:98 #32b7fa H:200 S:80 B:98 #4bc0fa H:200 S:70 B:98 #64c8fa H:200 S:60 B:98 #7dd0fa H:200 S:50 B:98 #96d9fa H:200 S:40 B:98 #afe1fa H:200 S:30 B:98 #c8e9fa H:200 S:20 B:98 #e1f2fa H:200 S:10 B:98 #fafafa H:200 S:0 B:98
補色 #fad2d9 H:350 S:16 B:98 #fadfd2 H:20 S:16 B:98 #faf3d2 H:50 S:16 B:98
類似色 #d2fadf H:140 S:16 B:98 #d2fae9 H:155 S:16 B:98 #d2faf3 H:170 S:16 B:98 #d2f7fa H:185 S:16 B:98 #d2edfa H:200 S:16 B:98 #d2e3fa H:215 S:16 B:98 #d2d9fa H:230 S:16 B:98 #d5d2fa H:245 S:16 B:98 #dfd2fa H:260 S:16 B:98

#d2edfaの配色パターン