#f9e1fa

Hexadecimal Color Code

R:249 G:225 B:250

H:298 S:10 B:98

L*:92.08 a*:12.5 b*:-9.11

C:4% M:17% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #fae1e1 H:360 S:10 B:98 #fae1e5 H:350 S:10 B:98 #fae1e9 H:340 S:10 B:98 #fae1ed H:330 S:10 B:98 #fae1f2 H:320 S:10 B:98 #fae1f6 H:310 S:10 B:98 #fae1fa H:300 S:10 B:98 #f6e1fa H:290 S:10 B:98 #f2e1fa H:280 S:10 B:98 #ede1fa H:270 S:10 B:98 #e9e1fa H:260 S:10 B:98 #e5e1fa H:250 S:10 B:98 #e1e1fa H:240 S:10 B:98 #e1e5fa H:230 S:10 B:98 #e1e9fa H:220 S:10 B:98 #e1edfa H:210 S:10 B:98 #e1f2fa H:200 S:10 B:98 #e1f6fa H:190 S:10 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #e1faf6 H:170 S:10 B:98 #e1faf2 H:160 S:10 B:98 #e1faed H:150 S:10 B:98 #e1fae9 H:140 S:10 B:98 #e1fae5 H:130 S:10 B:98 #e1fae1 H:120 S:10 B:98 #e5fae1 H:110 S:10 B:98 #e9fae1 H:100 S:10 B:98 #edfae1 H:90 S:10 B:98 #f2fae1 H:80 S:10 B:98 #f6fae1 H:70 S:10 B:98 #fafae1 H:60 S:10 B:98 #faf6e1 H:50 S:10 B:98 #faf2e1 H:40 S:10 B:98 #faede1 H:30 S:10 B:98 #fae9e1 H:20 S:10 B:98 #fae5e1 H:10 S:10 B:98 #fae1e1 H:0 S:10 B:98
明度 #fee6ff H:298 S:10 B:100 #e5cfe6 H:298 S:10 B:90 #cbb8cc H:298 S:10 B:80 #b2a1b3 H:298 S:10 B:70 #988a99 H:298 S:10 B:60 #7f7380 H:298 S:10 B:50 #665c66 H:298 S:10 B:40 #4c454d H:298 S:10 B:30 #332e33 H:298 S:10 B:20 #19171a H:298 S:10 B:10 #000000 H:298 S:10 B:0
彩度 #f200fa H:298 S:100 B:98 #f219fa H:298 S:90 B:98 #f332fa H:298 S:80 B:98 #f44bfa H:298 S:70 B:98 #f564fa H:298 S:60 B:98 #f67dfa H:298 S:50 B:98 #f796fa H:298 S:40 B:98 #f7affa H:298 S:30 B:98 #f8c8fa H:298 S:20 B:98 #f9e1fa H:298 S:10 B:98 #fafafa H:298 S:0 B:98
補色 #eefae1 H:88 S:10 B:98 #e2fae1 H:118 S:10 B:98 #e1faed H:148 S:10 B:98
類似色 #e1e2fa H:238 S:10 B:98 #e6e1fa H:253 S:10 B:98 #ede1fa H:268 S:10 B:98 #f3e1fa H:283 S:10 B:98 #f9e1fa H:298 S:10 B:98 #fae1f4 H:313 S:10 B:98 #fae1ee H:328 S:10 B:98 #fae1e8 H:343 S:10 B:98 #fae1e2 H:358 S:10 B:98

#f9e1faの配色パターン