#ebe1eb

Hexadecimal Color Code

R:235 G:225 B:235

H:300 S:4 B:92

L*:90.55 a*:5.15 b*:-3.64

C:9% M:14% Y:4% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ebe1e1 H:360 S:4 B:92 #ebe1e3 H:350 S:4 B:92 #ebe1e4 H:340 S:4 B:92 #ebe1e6 H:330 S:4 B:92 #ebe1e7 H:320 S:4 B:92 #ebe1e9 H:310 S:4 B:92 #ebe1eb H:300 S:4 B:92 #e9e1eb H:290 S:4 B:92 #e7e1eb H:280 S:4 B:92 #e6e1eb H:270 S:4 B:92 #e4e1eb H:260 S:4 B:92 #e3e1eb H:250 S:4 B:92 #e1e1eb H:240 S:4 B:92 #e1e3eb H:230 S:4 B:92 #e1e4eb H:220 S:4 B:92 #e1e6eb H:210 S:4 B:92 #e1e7eb H:200 S:4 B:92 #e1e9eb H:190 S:4 B:92 #e1ebeb H:180 S:4 B:92 #e1ebe9 H:170 S:4 B:92 #e1ebe7 H:160 S:4 B:92 #e1ebe6 H:150 S:4 B:92 #e1ebe4 H:140 S:4 B:92 #e1ebe3 H:130 S:4 B:92 #e1ebe1 H:120 S:4 B:92 #e3ebe1 H:110 S:4 B:92 #e4ebe1 H:100 S:4 B:92 #e6ebe1 H:90 S:4 B:92 #e7ebe1 H:80 S:4 B:92 #e9ebe1 H:70 S:4 B:92 #ebebe1 H:60 S:4 B:92 #ebe9e1 H:50 S:4 B:92 #ebe7e1 H:40 S:4 B:92 #ebe6e1 H:30 S:4 B:92 #ebe4e1 H:20 S:4 B:92 #ebe3e1 H:10 S:4 B:92 #ebe1e1 H:0 S:4 B:92
明度 #fff5ff H:300 S:4 B:100 #e6dce6 H:300 S:4 B:90 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #b3abb3 H:300 S:4 B:70 #999399 H:300 S:4 B:60 #807a80 H:300 S:4 B:50 #666266 H:300 S:4 B:40 #4d494d H:300 S:4 B:30 #333133 H:300 S:4 B:20 #1a181a H:300 S:4 B:10 #000000 H:300 S:4 B:0
彩度 #eb00eb H:300 S:100 B:92 #eb17eb H:300 S:90 B:92 #eb2feb H:300 S:80 B:92 #eb46eb H:300 S:70 B:92 #eb5eeb H:300 S:60 B:92 #eb75eb H:300 S:50 B:92 #eb8deb H:300 S:40 B:92 #eba4eb H:300 S:30 B:92 #ebbceb H:300 S:20 B:92 #ebd3eb H:300 S:10 B:92 #ebebeb H:300 S:0 B:92
補色 #e6ebe1 H:90 S:4 B:92 #e1ebe1 H:120 S:4 B:92 #e1ebe6 H:150 S:4 B:92
類似色 #e1e1eb H:240 S:4 B:92 #e4e1eb H:255 S:4 B:92 #e6e1eb H:270 S:4 B:92 #e8e1eb H:285 S:4 B:92 #ebe1eb H:300 S:4 B:92 #ebe1e8 H:315 S:4 B:92 #ebe1e6 H:330 S:4 B:92 #ebe1e4 H:345 S:4 B:92 #ebe1e1 H:360 S:4 B:92

#ebe1ebの配色パターン