#ccc4cc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:196 B:204

H:300 S:4 B:80

L*:79.99 a*:4.23 b*:-2.99

C:23% M:24% Y:15% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc4c4 H:360 S:4 B:80 #ccc4c5 H:350 S:4 B:80 #ccc4c7 H:340 S:4 B:80 #ccc4c8 H:330 S:4 B:80 #ccc4c9 H:320 S:4 B:80 #ccc4cb H:310 S:4 B:80 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #cbc4cc H:290 S:4 B:80 #c9c4cc H:280 S:4 B:80 #c8c4cc H:270 S:4 B:80 #c7c4cc H:260 S:4 B:80 #c5c4cc H:250 S:4 B:80 #c4c4cc H:240 S:4 B:80 #c4c5cc H:230 S:4 B:80 #c4c7cc H:220 S:4 B:80 #c4c8cc H:210 S:4 B:80 #c4c9cc H:200 S:4 B:80 #c4cbcc H:190 S:4 B:80 #c4cccc H:180 S:4 B:80 #c4cccb H:170 S:4 B:80 #c4ccc9 H:160 S:4 B:80 #c4ccc8 H:150 S:4 B:80 #c4ccc7 H:140 S:4 B:80 #c4ccc5 H:130 S:4 B:80 #c4ccc4 H:120 S:4 B:80 #c5ccc4 H:110 S:4 B:80 #c7ccc4 H:100 S:4 B:80 #c8ccc4 H:90 S:4 B:80 #c9ccc4 H:80 S:4 B:80 #cbccc4 H:70 S:4 B:80 #ccccc4 H:60 S:4 B:80 #cccbc4 H:50 S:4 B:80 #ccc9c4 H:40 S:4 B:80 #ccc8c4 H:30 S:4 B:80 #ccc7c4 H:20 S:4 B:80 #ccc5c4 H:10 S:4 B:80 #ccc4c4 H:0 S:4 B:80
明度 #fff5ff H:300 S:4 B:100 #e6dce6 H:300 S:4 B:90 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #b3abb3 H:300 S:4 B:70 #999399 H:300 S:4 B:60 #807a80 H:300 S:4 B:50 #666266 H:300 S:4 B:40 #4d494d H:300 S:4 B:30 #333133 H:300 S:4 B:20 #1a181a H:300 S:4 B:10 #000000 H:300 S:4 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #c8ccc4 H:90 S:4 B:80 #c4ccc4 H:120 S:4 B:80 #c4ccc8 H:150 S:4 B:80
類似色 #c4c4cc H:240 S:4 B:80 #c6c4cc H:255 S:4 B:80 #c8c4cc H:270 S:4 B:80 #cac4cc H:285 S:4 B:80 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #ccc4ca H:315 S:4 B:80 #ccc4c8 H:330 S:4 B:80 #ccc4c6 H:345 S:4 B:80 #ccc4c4 H:360 S:4 B:80

#ccc4ccの配色パターン