#ccc4cb

Hexadecimal Color Code

R:204 G:196 B:203

H:308 S:4 B:80

L*:79.97 a*:4.04 b*:-2.49

C:23% M:24% Y:16% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc4c4 H:360 S:4 B:80 #ccc4c5 H:350 S:4 B:80 #ccc4c7 H:340 S:4 B:80 #ccc4c8 H:330 S:4 B:80 #ccc4c9 H:320 S:4 B:80 #ccc4cb H:310 S:4 B:80 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #cbc4cc H:290 S:4 B:80 #c9c4cc H:280 S:4 B:80 #c8c4cc H:270 S:4 B:80 #c7c4cc H:260 S:4 B:80 #c5c4cc H:250 S:4 B:80 #c4c4cc H:240 S:4 B:80 #c4c5cc H:230 S:4 B:80 #c4c7cc H:220 S:4 B:80 #c4c8cc H:210 S:4 B:80 #c4c9cc H:200 S:4 B:80 #c4cbcc H:190 S:4 B:80 #c4cccc H:180 S:4 B:80 #c4cccb H:170 S:4 B:80 #c4ccc9 H:160 S:4 B:80 #c4ccc8 H:150 S:4 B:80 #c4ccc7 H:140 S:4 B:80 #c4ccc5 H:130 S:4 B:80 #c4ccc4 H:120 S:4 B:80 #c5ccc4 H:110 S:4 B:80 #c7ccc4 H:100 S:4 B:80 #c8ccc4 H:90 S:4 B:80 #c9ccc4 H:80 S:4 B:80 #cbccc4 H:70 S:4 B:80 #ccccc4 H:60 S:4 B:80 #cccbc4 H:50 S:4 B:80 #ccc9c4 H:40 S:4 B:80 #ccc8c4 H:30 S:4 B:80 #ccc7c4 H:20 S:4 B:80 #ccc5c4 H:10 S:4 B:80 #ccc4c4 H:0 S:4 B:80
明度 #fff5fe H:308 S:4 B:100 #e6dce4 H:308 S:4 B:90 #ccc4cb H:308 S:4 B:80 #b3abb2 H:308 S:4 B:70 #999398 H:308 S:4 B:60 #807a7f H:308 S:4 B:50 #666265 H:308 S:4 B:40 #4d494c H:308 S:4 B:30 #333133 H:308 S:4 B:20 #1a1819 H:308 S:4 B:10 #000000 H:308 S:4 B:0
彩度 #cc00b1 H:308 S:100 B:80 #cc14b4 H:308 S:90 B:80 #cc29b6 H:308 S:80 B:80 #cc3db9 H:308 S:70 B:80 #cc52bc H:308 S:60 B:80 #cc66be H:308 S:50 B:80 #cc7ac1 H:308 S:40 B:80 #cc8fc4 H:308 S:30 B:80 #cca3c7 H:308 S:20 B:80 #ccb8c9 H:308 S:10 B:80 #cccccc H:308 S:0 B:80
補色 #c7ccc4 H:98 S:4 B:80 #c4ccc5 H:128 S:4 B:80 #c4ccc9 H:158 S:4 B:80
類似色 #c5c4cc H:248 S:4 B:80 #c7c4cc H:263 S:4 B:80 #c9c4cc H:278 S:4 B:80 #cbc4cc H:293 S:4 B:80 #ccc4cb H:308 S:4 B:80 #ccc4c9 H:323 S:4 B:80 #ccc4c7 H:338 S:4 B:80 #ccc4c5 H:353 S:4 B:80 #ccc5c4 H:8 S:4 B:80

#ccc4cbの配色パターン