#cac4cc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:196 B:204

H:285 S:4 B:80

L*:79.83 a*:3.54 b*:-3.24

C:24% M:23% Y:15% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccc4c4 H:360 S:4 B:80 #ccc4c5 H:350 S:4 B:80 #ccc4c7 H:340 S:4 B:80 #ccc4c8 H:330 S:4 B:80 #ccc4c9 H:320 S:4 B:80 #ccc4cb H:310 S:4 B:80 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #cbc4cc H:290 S:4 B:80 #c9c4cc H:280 S:4 B:80 #c8c4cc H:270 S:4 B:80 #c7c4cc H:260 S:4 B:80 #c5c4cc H:250 S:4 B:80 #c4c4cc H:240 S:4 B:80 #c4c5cc H:230 S:4 B:80 #c4c7cc H:220 S:4 B:80 #c4c8cc H:210 S:4 B:80 #c4c9cc H:200 S:4 B:80 #c4cbcc H:190 S:4 B:80 #c4cccc H:180 S:4 B:80 #c4cccb H:170 S:4 B:80 #c4ccc9 H:160 S:4 B:80 #c4ccc8 H:150 S:4 B:80 #c4ccc7 H:140 S:4 B:80 #c4ccc5 H:130 S:4 B:80 #c4ccc4 H:120 S:4 B:80 #c5ccc4 H:110 S:4 B:80 #c7ccc4 H:100 S:4 B:80 #c8ccc4 H:90 S:4 B:80 #c9ccc4 H:80 S:4 B:80 #cbccc4 H:70 S:4 B:80 #ccccc4 H:60 S:4 B:80 #cccbc4 H:50 S:4 B:80 #ccc9c4 H:40 S:4 B:80 #ccc8c4 H:30 S:4 B:80 #ccc7c4 H:20 S:4 B:80 #ccc5c4 H:10 S:4 B:80 #ccc4c4 H:0 S:4 B:80
明度 #fcf5ff H:285 S:4 B:100 #e3dce6 H:285 S:4 B:90 #cac4cc H:285 S:4 B:80 #b1abb3 H:285 S:4 B:70 #979399 H:285 S:4 B:60 #7e7a80 H:285 S:4 B:50 #656266 H:285 S:4 B:40 #4c494d H:285 S:4 B:30 #323133 H:285 S:4 B:20 #19181a H:285 S:4 B:10 #000000 H:285 S:4 B:0
彩度 #9900cc H:285 S:100 B:80 #9e14cc H:285 S:90 B:80 #a329cc H:285 S:80 B:80 #a83dcc H:285 S:70 B:80 #ad52cc H:285 S:60 B:80 #b366cc H:285 S:50 B:80 #b87acc H:285 S:40 B:80 #bd8fcc H:285 S:30 B:80 #c2a3cc H:285 S:20 B:80 #c7b8cc H:285 S:10 B:80 #cccccc H:285 S:0 B:80
補色 #caccc4 H:75 S:4 B:80 #c6ccc4 H:105 S:4 B:80 #c4ccc6 H:135 S:4 B:80
類似色 #c4c6cc H:225 S:4 B:80 #c4c4cc H:240 S:4 B:80 #c6c4cc H:255 S:4 B:80 #c8c4cc H:270 S:4 B:80 #cac4cc H:285 S:4 B:80 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #ccc4ca H:315 S:4 B:80 #ccc4c8 H:330 S:4 B:80 #ccc4c6 H:345 S:4 B:80

#cac4ccの配色パターン