#e1ebeb

Hexadecimal Color Code

R:225 G:235 B:235

H:180 S:4 B:92

L*:92.31 a*:-3.31 b*:-1.14

C:14% M:5% Y:9% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ebe1e1 H:360 S:4 B:92 #ebe1e3 H:350 S:4 B:92 #ebe1e4 H:340 S:4 B:92 #ebe1e6 H:330 S:4 B:92 #ebe1e7 H:320 S:4 B:92 #ebe1e9 H:310 S:4 B:92 #ebe1eb H:300 S:4 B:92 #e9e1eb H:290 S:4 B:92 #e7e1eb H:280 S:4 B:92 #e6e1eb H:270 S:4 B:92 #e4e1eb H:260 S:4 B:92 #e3e1eb H:250 S:4 B:92 #e1e1eb H:240 S:4 B:92 #e1e3eb H:230 S:4 B:92 #e1e4eb H:220 S:4 B:92 #e1e6eb H:210 S:4 B:92 #e1e7eb H:200 S:4 B:92 #e1e9eb H:190 S:4 B:92 #e1ebeb H:180 S:4 B:92 #e1ebe9 H:170 S:4 B:92 #e1ebe7 H:160 S:4 B:92 #e1ebe6 H:150 S:4 B:92 #e1ebe4 H:140 S:4 B:92 #e1ebe3 H:130 S:4 B:92 #e1ebe1 H:120 S:4 B:92 #e3ebe1 H:110 S:4 B:92 #e4ebe1 H:100 S:4 B:92 #e6ebe1 H:90 S:4 B:92 #e7ebe1 H:80 S:4 B:92 #e9ebe1 H:70 S:4 B:92 #ebebe1 H:60 S:4 B:92 #ebe9e1 H:50 S:4 B:92 #ebe7e1 H:40 S:4 B:92 #ebe6e1 H:30 S:4 B:92 #ebe4e1 H:20 S:4 B:92 #ebe3e1 H:10 S:4 B:92 #ebe1e1 H:0 S:4 B:92
明度 #f5ffff H:180 S:4 B:100 #dce6e6 H:180 S:4 B:90 #c4cccc H:180 S:4 B:80 #abb3b3 H:180 S:4 B:70 #939999 H:180 S:4 B:60 #7a8080 H:180 S:4 B:50 #626666 H:180 S:4 B:40 #494d4d H:180 S:4 B:30 #313333 H:180 S:4 B:20 #181a1a H:180 S:4 B:10 #000000 H:180 S:4 B:0
彩度 #00ebeb H:180 S:100 B:92 #17ebeb H:180 S:90 B:92 #2febeb H:180 S:80 B:92 #46ebeb H:180 S:70 B:92 #5eebeb H:180 S:60 B:92 #75ebeb H:180 S:50 B:92 #8debeb H:180 S:40 B:92 #a4ebeb H:180 S:30 B:92 #bcebeb H:180 S:20 B:92 #d3ebeb H:180 S:10 B:92 #ebebeb H:180 S:0 B:92
補色 #ebe1e6 H:330 S:4 B:92 #ebe1e1 H:360 S:4 B:92 #ebe6e1 H:30 S:4 B:92
類似色 #e1ebe1 H:120 S:4 B:92 #e1ebe4 H:135 S:4 B:92 #e1ebe6 H:150 S:4 B:92 #e1ebe8 H:165 S:4 B:92 #e1ebeb H:180 S:4 B:92 #e1e8eb H:195 S:4 B:92 #e1e6eb H:210 S:4 B:92 #e1e4eb H:225 S:4 B:92 #e1e1eb H:240 S:4 B:92

#e1ebebの配色パターン