#e2cced

Hexadecimal Color Code

R:226 G:204 B:237

H:280 S:14 B:93

L*:84.72 a*:13.56 b*:-13.43

C:14% M:25% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edcccc H:360 S:14 B:93 #edccd1 H:350 S:14 B:93 #edccd7 H:340 S:14 B:93 #edccdd H:330 S:14 B:93 #edcce2 H:320 S:14 B:93 #edcce8 H:310 S:14 B:93 #edcced H:300 S:14 B:93 #e8cced H:290 S:14 B:93 #e2cced H:280 S:14 B:93 #ddcced H:270 S:14 B:93 #d7cced H:260 S:14 B:93 #d1cced H:250 S:14 B:93 #cccced H:240 S:14 B:93 #ccd1ed H:230 S:14 B:93 #ccd7ed H:220 S:14 B:93 #ccdded H:210 S:14 B:93 #cce2ed H:200 S:14 B:93 #cce8ed H:190 S:14 B:93 #cceded H:180 S:14 B:93 #ccede8 H:170 S:14 B:93 #ccede2 H:160 S:14 B:93 #cceddd H:150 S:14 B:93 #ccedd7 H:140 S:14 B:93 #ccedd1 H:130 S:14 B:93 #ccedcc H:120 S:14 B:93 #d1edcc H:110 S:14 B:93 #d7edcc H:100 S:14 B:93 #ddedcc H:90 S:14 B:93 #e2edcc H:80 S:14 B:93 #e8edcc H:70 S:14 B:93 #ededcc H:60 S:14 B:93 #ede8cc H:50 S:14 B:93 #ede2cc H:40 S:14 B:93 #edddcc H:30 S:14 B:93 #edd7cc H:20 S:14 B:93 #edd1cc H:10 S:14 B:93 #edcccc H:0 S:14 B:93
明度 #f3dbff H:280 S:14 B:100 #dbc5e6 H:280 S:14 B:90 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #aa9ab3 H:280 S:14 B:70 #928499 H:280 S:14 B:60 #7a6e80 H:280 S:14 B:50 #615866 H:280 S:14 B:40 #49424d H:280 S:14 B:30 #312c33 H:280 S:14 B:20 #18161a H:280 S:14 B:10 #000000 H:280 S:14 B:0
彩度 #9e00ed H:280 S:100 B:93 #a618ed H:280 S:90 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #b647ed H:280 S:70 B:93 #be5fed H:280 S:60 B:93 #c677ed H:280 S:50 B:93 #ce8eed H:280 S:40 B:93 #d5a6ed H:280 S:30 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #ededed H:280 S:0 B:93
補色 #e8edcc H:70 S:14 B:93 #d7edcc H:100 S:14 B:93 #ccedd1 H:130 S:14 B:93
類似色 #ccd7ed H:220 S:14 B:93 #cccfed H:235 S:14 B:93 #d1cced H:250 S:14 B:93 #dacced H:265 S:14 B:93 #e2cced H:280 S:14 B:93 #eacced H:295 S:14 B:93 #edcce8 H:310 S:14 B:93 #edccdf H:325 S:14 B:93 #edccd7 H:340 S:14 B:93

#e2ccedの配色パターン