#edcce8

Hexadecimal Color Code

R:237 G:204 B:232

H:309 S:14 B:93

L*:85.51 a*:16.29 b*:-9.5

C:8% M:27% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edcccc H:360 S:14 B:93 #edccd1 H:350 S:14 B:93 #edccd7 H:340 S:14 B:93 #edccdd H:330 S:14 B:93 #edcce2 H:320 S:14 B:93 #edcce8 H:310 S:14 B:93 #edcced H:300 S:14 B:93 #e8cced H:290 S:14 B:93 #e2cced H:280 S:14 B:93 #ddcced H:270 S:14 B:93 #d7cced H:260 S:14 B:93 #d1cced H:250 S:14 B:93 #cccced H:240 S:14 B:93 #ccd1ed H:230 S:14 B:93 #ccd7ed H:220 S:14 B:93 #ccdded H:210 S:14 B:93 #cce2ed H:200 S:14 B:93 #cce8ed H:190 S:14 B:93 #cceded H:180 S:14 B:93 #ccede8 H:170 S:14 B:93 #ccede2 H:160 S:14 B:93 #cceddd H:150 S:14 B:93 #ccedd7 H:140 S:14 B:93 #ccedd1 H:130 S:14 B:93 #ccedcc H:120 S:14 B:93 #d1edcc H:110 S:14 B:93 #d7edcc H:100 S:14 B:93 #ddedcc H:90 S:14 B:93 #e2edcc H:80 S:14 B:93 #e8edcc H:70 S:14 B:93 #ededcc H:60 S:14 B:93 #ede8cc H:50 S:14 B:93 #ede2cc H:40 S:14 B:93 #edddcc H:30 S:14 B:93 #edd7cc H:20 S:14 B:93 #edd1cc H:10 S:14 B:93 #edcccc H:0 S:14 B:93
明度 #ffdbfa H:309 S:14 B:100 #e6c5e1 H:309 S:14 B:90 #ccafc8 H:309 S:14 B:80 #b39aaf H:309 S:14 B:70 #998496 H:309 S:14 B:60 #806e7d H:309 S:14 B:50 #665864 H:309 S:14 B:40 #4d424b H:309 S:14 B:30 #332c32 H:309 S:14 B:20 #1a1619 H:309 S:14 B:10 #000000 H:309 S:14 B:0
彩度 #ed00ca H:309 S:100 B:93 #ed18cd H:309 S:90 B:93 #ed2fd1 H:309 S:80 B:93 #ed47d4 H:309 S:70 B:93 #ed5fd8 H:309 S:60 B:93 #ed77db H:309 S:50 B:93 #ed8edf H:309 S:40 B:93 #eda6e2 H:309 S:30 B:93 #edbee6 H:309 S:20 B:93 #edd5ea H:309 S:10 B:93 #ededed H:309 S:0 B:93
補色 #d8edcc H:99 S:14 B:93 #ccedd1 H:129 S:14 B:93 #ccede2 H:159 S:14 B:93
類似色 #d1cced H:249 S:14 B:93 #d9cced H:264 S:14 B:93 #e2cced H:279 S:14 B:93 #eacced H:294 S:14 B:93 #edcce8 H:309 S:14 B:93 #edcce0 H:324 S:14 B:93 #edccd8 H:339 S:14 B:93 #edcccf H:354 S:14 B:93 #edd1cc H:9 S:14 B:93

#edcce8の配色パターン