#dbd3da

Hexadecimal Color Code

R:219 G:211 B:218

H:308 S:4 B:86

L*:85.35 a*:3.99 b*:-2.46

C:16% M:18% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbd3d3 H:360 S:4 B:86 #dbd3d4 H:350 S:4 B:86 #dbd3d5 H:340 S:4 B:86 #dbd3d7 H:330 S:4 B:86 #dbd3d8 H:320 S:4 B:86 #dbd3da H:310 S:4 B:86 #dbd3db H:300 S:4 B:86 #dad3db H:290 S:4 B:86 #d8d3db H:280 S:4 B:86 #d7d3db H:270 S:4 B:86 #d5d3db H:260 S:4 B:86 #d4d3db H:250 S:4 B:86 #d3d3db H:240 S:4 B:86 #d3d4db H:230 S:4 B:86 #d3d5db H:220 S:4 B:86 #d3d7db H:210 S:4 B:86 #d3d8db H:200 S:4 B:86 #d3dadb H:190 S:4 B:86 #d3dbdb H:180 S:4 B:86 #d3dbda H:170 S:4 B:86 #d3dbd8 H:160 S:4 B:86 #d3dbd7 H:150 S:4 B:86 #d3dbd5 H:140 S:4 B:86 #d3dbd4 H:130 S:4 B:86 #d3dbd3 H:120 S:4 B:86 #d4dbd3 H:110 S:4 B:86 #d5dbd3 H:100 S:4 B:86 #d7dbd3 H:90 S:4 B:86 #d8dbd3 H:80 S:4 B:86 #dadbd3 H:70 S:4 B:86 #dbdbd3 H:60 S:4 B:86 #dbdad3 H:50 S:4 B:86 #dbd8d3 H:40 S:4 B:86 #dbd7d3 H:30 S:4 B:86 #dbd5d3 H:20 S:4 B:86 #dbd4d3 H:10 S:4 B:86 #dbd3d3 H:0 S:4 B:86
明度 #fff5fe H:308 S:4 B:100 #e6dce4 H:308 S:4 B:90 #ccc4cb H:308 S:4 B:80 #b3abb2 H:308 S:4 B:70 #999398 H:308 S:4 B:60 #807a7f H:308 S:4 B:50 #666265 H:308 S:4 B:40 #4d494c H:308 S:4 B:30 #333133 H:308 S:4 B:20 #1a1819 H:308 S:4 B:10 #000000 H:308 S:4 B:0
彩度 #db00be H:308 S:100 B:86 #db16c1 H:308 S:90 B:86 #db2cc4 H:308 S:80 B:86 #db42c7 H:308 S:70 B:86 #db58ca H:308 S:60 B:86 #db6ecd H:308 S:50 B:86 #db84d0 H:308 S:40 B:86 #db9ad3 H:308 S:30 B:86 #dbafd5 H:308 S:20 B:86 #dbc5d8 H:308 S:10 B:86 #dbdbdb H:308 S:0 B:86
補色 #d6dbd3 H:98 S:4 B:86 #d3dbd4 H:128 S:4 B:86 #d3dbd8 H:158 S:4 B:86
類似色 #d4d3db H:248 S:4 B:86 #d6d3db H:263 S:4 B:86 #d8d3db H:278 S:4 B:86 #dad3db H:293 S:4 B:86 #dbd3da H:308 S:4 B:86 #dbd3d8 H:323 S:4 B:86 #dbd3d6 H:338 S:4 B:86 #dbd3d4 H:353 S:4 B:86 #dbd4d3 H:8 S:4 B:86

#dbd3daの配色パターン