#dbd3db

Hexadecimal Color Code

R:219 G:211 B:219

H:300 S:4 B:86

L*:85.38 a*:4.17 b*:-2.95

C:16% M:18% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbd3d3 H:360 S:4 B:86 #dbd3d4 H:350 S:4 B:86 #dbd3d5 H:340 S:4 B:86 #dbd3d7 H:330 S:4 B:86 #dbd3d8 H:320 S:4 B:86 #dbd3da H:310 S:4 B:86 #dbd3db H:300 S:4 B:86 #dad3db H:290 S:4 B:86 #d8d3db H:280 S:4 B:86 #d7d3db H:270 S:4 B:86 #d5d3db H:260 S:4 B:86 #d4d3db H:250 S:4 B:86 #d3d3db H:240 S:4 B:86 #d3d4db H:230 S:4 B:86 #d3d5db H:220 S:4 B:86 #d3d7db H:210 S:4 B:86 #d3d8db H:200 S:4 B:86 #d3dadb H:190 S:4 B:86 #d3dbdb H:180 S:4 B:86 #d3dbda H:170 S:4 B:86 #d3dbd8 H:160 S:4 B:86 #d3dbd7 H:150 S:4 B:86 #d3dbd5 H:140 S:4 B:86 #d3dbd4 H:130 S:4 B:86 #d3dbd3 H:120 S:4 B:86 #d4dbd3 H:110 S:4 B:86 #d5dbd3 H:100 S:4 B:86 #d7dbd3 H:90 S:4 B:86 #d8dbd3 H:80 S:4 B:86 #dadbd3 H:70 S:4 B:86 #dbdbd3 H:60 S:4 B:86 #dbdad3 H:50 S:4 B:86 #dbd8d3 H:40 S:4 B:86 #dbd7d3 H:30 S:4 B:86 #dbd5d3 H:20 S:4 B:86 #dbd4d3 H:10 S:4 B:86 #dbd3d3 H:0 S:4 B:86
明度 #fff5ff H:300 S:4 B:100 #e6dce6 H:300 S:4 B:90 #ccc4cc H:300 S:4 B:80 #b3abb3 H:300 S:4 B:70 #999399 H:300 S:4 B:60 #807a80 H:300 S:4 B:50 #666266 H:300 S:4 B:40 #4d494d H:300 S:4 B:30 #333133 H:300 S:4 B:20 #1a181a H:300 S:4 B:10 #000000 H:300 S:4 B:0
彩度 #db00db H:300 S:100 B:86 #db16db H:300 S:90 B:86 #db2cdb H:300 S:80 B:86 #db42db H:300 S:70 B:86 #db58db H:300 S:60 B:86 #db6edb H:300 S:50 B:86 #db84db H:300 S:40 B:86 #db9adb H:300 S:30 B:86 #dbafdb H:300 S:20 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #dbdbdb H:300 S:0 B:86
補色 #d7dbd3 H:90 S:4 B:86 #d3dbd3 H:120 S:4 B:86 #d3dbd7 H:150 S:4 B:86
類似色 #d3d3db H:240 S:4 B:86 #d5d3db H:255 S:4 B:86 #d7d3db H:270 S:4 B:86 #d9d3db H:285 S:4 B:86 #dbd3db H:300 S:4 B:86 #dbd3d9 H:315 S:4 B:86 #dbd3d7 H:330 S:4 B:86 #dbd3d5 H:345 S:4 B:86 #dbd3d3 H:360 S:4 B:86

#dbd3dbの配色パターン