#dbbdd6

Hexadecimal Color Code

R:219 G:189 B:214

H:310 S:14 B:86

L*:79.79 a*:14.94 b*:-8.54

C:16% M:31% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbbdbd H:360 S:14 B:86 #dbbdc2 H:350 S:14 B:86 #dbbdc7 H:340 S:14 B:86 #dbbdcc H:330 S:14 B:86 #dbbdd1 H:320 S:14 B:86 #dbbdd6 H:310 S:14 B:86 #dbbddb H:300 S:14 B:86 #d6bddb H:290 S:14 B:86 #d1bddb H:280 S:14 B:86 #ccbddb H:270 S:14 B:86 #c7bddb H:260 S:14 B:86 #c2bddb H:250 S:14 B:86 #bdbddb H:240 S:14 B:86 #bdc2db H:230 S:14 B:86 #bdc7db H:220 S:14 B:86 #bdccdb H:210 S:14 B:86 #bdd1db H:200 S:14 B:86 #bdd6db H:190 S:14 B:86 #bddbdb H:180 S:14 B:86 #bddbd6 H:170 S:14 B:86 #bddbd1 H:160 S:14 B:86 #bddbcc H:150 S:14 B:86 #bddbc7 H:140 S:14 B:86 #bddbc2 H:130 S:14 B:86 #bddbbd H:120 S:14 B:86 #c2dbbd H:110 S:14 B:86 #c7dbbd H:100 S:14 B:86 #ccdbbd H:90 S:14 B:86 #d1dbbd H:80 S:14 B:86 #d6dbbd H:70 S:14 B:86 #dbdbbd H:60 S:14 B:86 #dbd6bd H:50 S:14 B:86 #dbd1bd H:40 S:14 B:86 #dbccbd H:30 S:14 B:86 #dbc7bd H:20 S:14 B:86 #dbc2bd H:10 S:14 B:86 #dbbdbd H:0 S:14 B:86
明度 #ffdbf9 H:310 S:14 B:100 #e6c5e0 H:310 S:14 B:90 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #b39aae H:310 S:14 B:70 #998495 H:310 S:14 B:60 #806e7d H:310 S:14 B:50 #665864 H:310 S:14 B:40 #4d424b H:310 S:14 B:30 #332c32 H:310 S:14 B:20 #1a1619 H:310 S:14 B:10 #000000 H:310 S:14 B:0
彩度 #db00b7 H:310 S:100 B:86 #db16ba H:310 S:90 B:86 #db2cbe H:310 S:80 B:86 #db42c2 H:310 S:70 B:86 #db58c5 H:310 S:60 B:86 #db6ec9 H:310 S:50 B:86 #db84cd H:310 S:40 B:86 #db9ad0 H:310 S:30 B:86 #dbafd4 H:310 S:20 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbdbdb H:310 S:0 B:86
補色 #c7dbbd H:100 S:14 B:86 #bddbc2 H:130 S:14 B:86 #bddbd1 H:160 S:14 B:86
類似色 #c2bddb H:250 S:14 B:86 #c9bddb H:265 S:14 B:86 #d1bddb H:280 S:14 B:86 #d9bddb H:295 S:14 B:86 #dbbdd6 H:310 S:14 B:86 #dbbdcf H:325 S:14 B:86 #dbbdc7 H:340 S:14 B:86 #dbbdbf H:355 S:14 B:86 #dbc2bd H:10 S:14 B:86

#dbbdd6の配色パターン