#d3d9db

Hexadecimal Color Code

R:211 G:217 B:219

H:195 S:4 B:86

L*:86.29 a*:-1.65 b*:-1.68

C:20% M:13% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbd3d3 H:360 S:4 B:86 #dbd3d4 H:350 S:4 B:86 #dbd3d5 H:340 S:4 B:86 #dbd3d7 H:330 S:4 B:86 #dbd3d8 H:320 S:4 B:86 #dbd3da H:310 S:4 B:86 #dbd3db H:300 S:4 B:86 #dad3db H:290 S:4 B:86 #d8d3db H:280 S:4 B:86 #d7d3db H:270 S:4 B:86 #d5d3db H:260 S:4 B:86 #d4d3db H:250 S:4 B:86 #d3d3db H:240 S:4 B:86 #d3d4db H:230 S:4 B:86 #d3d5db H:220 S:4 B:86 #d3d7db H:210 S:4 B:86 #d3d8db H:200 S:4 B:86 #d3dadb H:190 S:4 B:86 #d3dbdb H:180 S:4 B:86 #d3dbda H:170 S:4 B:86 #d3dbd8 H:160 S:4 B:86 #d3dbd7 H:150 S:4 B:86 #d3dbd5 H:140 S:4 B:86 #d3dbd4 H:130 S:4 B:86 #d3dbd3 H:120 S:4 B:86 #d4dbd3 H:110 S:4 B:86 #d5dbd3 H:100 S:4 B:86 #d7dbd3 H:90 S:4 B:86 #d8dbd3 H:80 S:4 B:86 #dadbd3 H:70 S:4 B:86 #dbdbd3 H:60 S:4 B:86 #dbdad3 H:50 S:4 B:86 #dbd8d3 H:40 S:4 B:86 #dbd7d3 H:30 S:4 B:86 #dbd5d3 H:20 S:4 B:86 #dbd4d3 H:10 S:4 B:86 #dbd3d3 H:0 S:4 B:86
明度 #f5fcff H:195 S:4 B:100 #dce3e6 H:195 S:4 B:90 #c4cacc H:195 S:4 B:80 #abb1b3 H:195 S:4 B:70 #939799 H:195 S:4 B:60 #7a7e80 H:195 S:4 B:50 #626566 H:195 S:4 B:40 #494c4d H:195 S:4 B:30 #313233 H:195 S:4 B:20 #18191a H:195 S:4 B:10 #000000 H:195 S:4 B:0
彩度 #00a4db H:195 S:100 B:86 #16aadb H:195 S:90 B:86 #2cafdb H:195 S:80 B:86 #42b5db H:195 S:70 B:86 #58badb H:195 S:60 B:86 #6ec0db H:195 S:50 B:86 #84c5db H:195 S:40 B:86 #9acbdb H:195 S:30 B:86 #afd0db H:195 S:20 B:86 #c5d6db H:195 S:10 B:86 #dbdbdb H:195 S:0 B:86
補色 #dbd3d5 H:345 S:4 B:86 #dbd5d3 H:15 S:4 B:86 #dbd9d3 H:45 S:4 B:86
類似色 #d3dbd5 H:135 S:4 B:86 #d3dbd7 H:150 S:4 B:86 #d3dbd9 H:165 S:4 B:86 #d3dbdb H:180 S:4 B:86 #d3d9db H:195 S:4 B:86 #d3d7db H:210 S:4 B:86 #d3d5db H:225 S:4 B:86 #d3d3db H:240 S:4 B:86 #d5d3db H:255 S:4 B:86

#d3d9dbの配色パターン