#cc8b8a

Hexadecimal Color Code

R:204 G:139 B:138

H:1 S:32 B:80

L*:64.27 a*:24.65 b*:10.62

C:24% M:54% Y:38% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc8b8b H:360 S:32 B:80 #cc8b96 H:350 S:32 B:80 #cc8ba0 H:340 S:32 B:80 #cc8bab H:330 S:32 B:80 #cc8bb6 H:320 S:32 B:80 #cc8bc1 H:310 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #c18bcc H:290 S:32 B:80 #b68bcc H:280 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #a08bcc H:260 S:32 B:80 #968bcc H:250 S:32 B:80 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #8b96cc H:230 S:32 B:80 #8ba0cc H:220 S:32 B:80 #8babcc H:210 S:32 B:80 #8bb6cc H:200 S:32 B:80 #8bc1cc H:190 S:32 B:80 #8bcccc H:180 S:32 B:80 #8bccc1 H:170 S:32 B:80 #8bccb6 H:160 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80 #8bcca0 H:140 S:32 B:80 #8bcc96 H:130 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #96cc8b H:110 S:32 B:80 #a0cc8b H:100 S:32 B:80 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #b6cc8b H:80 S:32 B:80 #c1cc8b H:70 S:32 B:80 #cccc8b H:60 S:32 B:80 #ccc18b H:50 S:32 B:80 #ccb68b H:40 S:32 B:80 #ccab8b H:30 S:32 B:80 #cca08b H:20 S:32 B:80 #cc968b H:10 S:32 B:80 #cc8b8b H:0 S:32 B:80
明度 #ffafad H:1 S:32 B:100 #e69d9c H:1 S:32 B:90 #cc8c8b H:1 S:32 B:80 #b37a79 H:1 S:32 B:70 #996968 H:1 S:32 B:60 #805757 H:1 S:32 B:50 #664645 H:1 S:32 B:40 #4d3434 H:1 S:32 B:30 #332323 H:1 S:32 B:20 #1a1111 H:1 S:32 B:10 #000000 H:1 S:32 B:0
彩度 #cc0300 H:1 S:100 B:80 #cc1714 H:1 S:90 B:80 #cc2c29 H:1 S:80 B:80 #cc403d H:1 S:70 B:80 #cc5452 H:1 S:60 B:80 #cc6866 H:1 S:50 B:80 #cc7c7a H:1 S:40 B:80 #cc908f H:1 S:30 B:80 #cca4a3 H:1 S:20 B:80 #ccb8b8 H:1 S:10 B:80 #cccccc H:1 S:0 B:80
補色 #8bccac H:151 S:32 B:80 #8bcbcc H:181 S:32 B:80 #8baacc H:211 S:32 B:80
類似色 #cccb8b H:59 S:32 B:80 #ccbb8b H:44 S:32 B:80 #ccaa8b H:29 S:32 B:80 #cc9a8b H:14 S:32 B:80 #cc8c8b H:1 S:32 B:80 #cc9c8b H:16 S:32 B:80 #ccac8b H:31 S:32 B:80 #ccbd8b H:46 S:32 B:80 #cbcc8b H:61 S:32 B:80

#cc8b8aの配色パターン