#cc7c7a

Hexadecimal Color Code

R:204 G:124 B:122

H:1 S:40 B:80

L*:60.48 a*:30.84 b*:14.39

C:24% M:62% Y:45% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc7a7a H:360 S:40 B:80 #cc7a88 H:350 S:40 B:80 #cc7a96 H:340 S:40 B:80 #cc7aa3 H:330 S:40 B:80 #cc7ab1 H:320 S:40 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #b17acc H:280 S:40 B:80 #a37acc H:270 S:40 B:80 #967acc H:260 S:40 B:80 #887acc H:250 S:40 B:80 #7a7acc H:240 S:40 B:80 #7a88cc H:230 S:40 B:80 #7a96cc H:220 S:40 B:80 #7aa3cc H:210 S:40 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #7abecc H:190 S:40 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #7accbe H:170 S:40 B:80 #7accb1 H:160 S:40 B:80 #7acca3 H:150 S:40 B:80 #7acc96 H:140 S:40 B:80 #7acc88 H:130 S:40 B:80 #7acc7a H:120 S:40 B:80 #88cc7a H:110 S:40 B:80 #96cc7a H:100 S:40 B:80 #a3cc7a H:90 S:40 B:80 #b1cc7a H:80 S:40 B:80 #becc7a H:70 S:40 B:80 #cccc7a H:60 S:40 B:80 #ccbe7a H:50 S:40 B:80 #ccb17a H:40 S:40 B:80 #cca37a H:30 S:40 B:80 #cc967a H:20 S:40 B:80 #cc887a H:10 S:40 B:80 #cc7a7a H:0 S:40 B:80
明度 #ff9b99 H:1 S:40 B:100 #e68b8a H:1 S:40 B:90 #cc7c7a H:1 S:40 B:80 #b36c6b H:1 S:40 B:70 #995d5c H:1 S:40 B:60 #804d4d H:1 S:40 B:50 #663e3d H:1 S:40 B:40 #4d2e2e H:1 S:40 B:30 #331f1f H:1 S:40 B:20 #1a0f0f H:1 S:40 B:10 #000000 H:1 S:40 B:0
彩度 #cc0300 H:1 S:100 B:80 #cc1714 H:1 S:90 B:80 #cc2c29 H:1 S:80 B:80 #cc403d H:1 S:70 B:80 #cc5452 H:1 S:60 B:80 #cc6866 H:1 S:50 B:80 #cc7c7a H:1 S:40 B:80 #cc908f H:1 S:30 B:80 #cca4a3 H:1 S:20 B:80 #ccb8b8 H:1 S:10 B:80 #cccccc H:1 S:0 B:80
補色 #7acca5 H:151 S:40 B:80 #7acbcc H:181 S:40 B:80 #7aa2cc H:211 S:40 B:80
類似色 #cccb7a H:59 S:40 B:80 #ccb67a H:44 S:40 B:80 #cca27a H:29 S:40 B:80 #cc8d7a H:14 S:40 B:80 #cc7c7a H:1 S:40 B:80 #cc907a H:16 S:40 B:80 #cca57a H:31 S:40 B:80 #ccb97a H:46 S:40 B:80 #cbcc7a H:61 S:40 B:80

#cc7c7aの配色パターン