#8bcca0

Hexadecimal Color Code

R:139 G:204 B:160

H:139 S:32 B:80

L*:76.8 a*:-29.8 b*:15.47

C:50% M:4% Y:48% K:0%

灰みの緑系の色

色相 #cc8b8b H:360 S:32 B:80 #cc8b96 H:350 S:32 B:80 #cc8ba0 H:340 S:32 B:80 #cc8bab H:330 S:32 B:80 #cc8bb6 H:320 S:32 B:80 #cc8bc1 H:310 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #c18bcc H:290 S:32 B:80 #b68bcc H:280 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #a08bcc H:260 S:32 B:80 #968bcc H:250 S:32 B:80 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #8b96cc H:230 S:32 B:80 #8ba0cc H:220 S:32 B:80 #8babcc H:210 S:32 B:80 #8bb6cc H:200 S:32 B:80 #8bc1cc H:190 S:32 B:80 #8bcccc H:180 S:32 B:80 #8bccc1 H:170 S:32 B:80 #8bccb6 H:160 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80 #8bcca0 H:140 S:32 B:80 #8bcc96 H:130 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #96cc8b H:110 S:32 B:80 #a0cc8b H:100 S:32 B:80 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #b6cc8b H:80 S:32 B:80 #c1cc8b H:70 S:32 B:80 #cccc8b H:60 S:32 B:80 #ccc18b H:50 S:32 B:80 #ccb68b H:40 S:32 B:80 #ccab8b H:30 S:32 B:80 #cca08b H:20 S:32 B:80 #cc968b H:10 S:32 B:80 #cc8b8b H:0 S:32 B:80
明度 #adffc7 H:139 S:32 B:100 #9ce6b3 H:139 S:32 B:90 #8bcc9f H:139 S:32 B:80 #79b38b H:139 S:32 B:70 #689978 H:139 S:32 B:60 #578064 H:139 S:32 B:50 #456650 H:139 S:32 B:40 #344d3c H:139 S:32 B:30 #233328 H:139 S:32 B:20 #111a14 H:139 S:32 B:10 #000000 H:139 S:32 B:0
彩度 #00cc41 H:139 S:100 B:80 #14cc4f H:139 S:90 B:80 #29cc5c H:139 S:80 B:80 #3dcc6a H:139 S:70 B:80 #52cc78 H:139 S:60 B:80 #66cc86 H:139 S:50 B:80 #7acc94 H:139 S:40 B:80 #8fcca2 H:139 S:30 B:80 #a3ccb0 H:139 S:20 B:80 #b8ccbe H:139 S:10 B:80 #cccccc H:139 S:0 B:80
補色 #c08bcc H:289 S:32 B:80 #cc8bb7 H:319 S:32 B:80 #cc8b97 H:349 S:32 B:80
類似色 #b7cc8b H:79 S:32 B:80 #a7cc8b H:94 S:32 B:80 #97cc8b H:109 S:32 B:80 #8bcc8f H:124 S:32 B:80 #8bcc9f H:139 S:32 B:80 #8bccb0 H:154 S:32 B:80 #8bccc0 H:169 S:32 B:80 #8bc8cc H:184 S:32 B:80 #8bb7cc H:199 S:32 B:80

#8bcca0の配色パターン