#cc8bcc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:139 B:204

H:300 S:32 B:80

L*:66.26 a*:35.21 b*:-23.6

C:27% M:54% Y:0% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc8b8b H:360 S:32 B:80 #cc8b96 H:350 S:32 B:80 #cc8ba0 H:340 S:32 B:80 #cc8bab H:330 S:32 B:80 #cc8bb6 H:320 S:32 B:80 #cc8bc1 H:310 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #c18bcc H:290 S:32 B:80 #b68bcc H:280 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #a08bcc H:260 S:32 B:80 #968bcc H:250 S:32 B:80 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #8b96cc H:230 S:32 B:80 #8ba0cc H:220 S:32 B:80 #8babcc H:210 S:32 B:80 #8bb6cc H:200 S:32 B:80 #8bc1cc H:190 S:32 B:80 #8bcccc H:180 S:32 B:80 #8bccc1 H:170 S:32 B:80 #8bccb6 H:160 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80 #8bcca0 H:140 S:32 B:80 #8bcc96 H:130 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #96cc8b H:110 S:32 B:80 #a0cc8b H:100 S:32 B:80 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #b6cc8b H:80 S:32 B:80 #c1cc8b H:70 S:32 B:80 #cccc8b H:60 S:32 B:80 #ccc18b H:50 S:32 B:80 #ccb68b H:40 S:32 B:80 #ccab8b H:30 S:32 B:80 #cca08b H:20 S:32 B:80 #cc968b H:10 S:32 B:80 #cc8b8b H:0 S:32 B:80
明度 #ffadff H:300 S:32 B:100 #e69ce6 H:300 S:32 B:90 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #b379b3 H:300 S:32 B:70 #996899 H:300 S:32 B:60 #805780 H:300 S:32 B:50 #664566 H:300 S:32 B:40 #4d344d H:300 S:32 B:30 #332333 H:300 S:32 B:20 #1a111a H:300 S:32 B:10 #000000 H:300 S:32 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80
類似色 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #9b8bcc H:255 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #bc8bcc H:285 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #cc8bbc H:315 S:32 B:80 #cc8bab H:330 S:32 B:80 #cc8b9b H:345 S:32 B:80 #cc8b8b H:360 S:32 B:80

#cc8bccの配色パターン