#abcc8b

Hexadecimal Color Code

R:171 G:204 B:139

H:90 S:32 B:80

L*:78.29 a*:-22.44 b*:28.88

C:40% M:10% Y:55% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8b8b H:360 S:32 B:80 #cc8b96 H:350 S:32 B:80 #cc8ba0 H:340 S:32 B:80 #cc8bab H:330 S:32 B:80 #cc8bb6 H:320 S:32 B:80 #cc8bc1 H:310 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80 #c18bcc H:290 S:32 B:80 #b68bcc H:280 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #a08bcc H:260 S:32 B:80 #968bcc H:250 S:32 B:80 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #8b96cc H:230 S:32 B:80 #8ba0cc H:220 S:32 B:80 #8babcc H:210 S:32 B:80 #8bb6cc H:200 S:32 B:80 #8bc1cc H:190 S:32 B:80 #8bcccc H:180 S:32 B:80 #8bccc1 H:170 S:32 B:80 #8bccb6 H:160 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80 #8bcca0 H:140 S:32 B:80 #8bcc96 H:130 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #96cc8b H:110 S:32 B:80 #a0cc8b H:100 S:32 B:80 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #b6cc8b H:80 S:32 B:80 #c1cc8b H:70 S:32 B:80 #cccc8b H:60 S:32 B:80 #ccc18b H:50 S:32 B:80 #ccb68b H:40 S:32 B:80 #ccab8b H:30 S:32 B:80 #cca08b H:20 S:32 B:80 #cc968b H:10 S:32 B:80 #cc8b8b H:0 S:32 B:80
明度 #d6ffad H:90 S:32 B:100 #c1e69c H:90 S:32 B:90 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #96b379 H:90 S:32 B:70 #819968 H:90 S:32 B:60 #6b8057 H:90 S:32 B:50 #566645 H:90 S:32 B:40 #404d34 H:90 S:32 B:30 #2b3323 H:90 S:32 B:20 #151a11 H:90 S:32 B:10 #000000 H:90 S:32 B:0
彩度 #66cc00 H:90 S:100 B:80 #70cc14 H:90 S:90 B:80 #7acc29 H:90 S:80 B:80 #85cc3d H:90 S:70 B:80 #8fcc52 H:90 S:60 B:80 #99cc66 H:90 S:50 B:80 #a3cc7a H:90 S:40 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #c2ccb8 H:90 S:10 B:80 #cccccc H:90 S:0 B:80
補色 #8b8bcc H:240 S:32 B:80 #ab8bcc H:270 S:32 B:80 #cc8bcc H:300 S:32 B:80
類似色 #ccab8b H:30 S:32 B:80 #ccbc8b H:45 S:32 B:80 #cccc8b H:60 S:32 B:80 #bccc8b H:75 S:32 B:80 #abcc8b H:90 S:32 B:80 #9bcc8b H:105 S:32 B:80 #8bcc8b H:120 S:32 B:80 #8bcc9b H:135 S:32 B:80 #8bccab H:150 S:32 B:80

#abcc8bの配色パターン