#ca8fcc

Hexadecimal Color Code

R:202 G:143 B:204

H:298 S:30 B:80

L*:66.94 a*:32.39 b*:-22.57

C:27% M:52% Y:0% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #fcb3ff H:298 S:30 B:100 #e3a1e6 H:298 S:30 B:90 #ca8fcc H:298 S:30 B:80 #b17db3 H:298 S:30 B:70 #976b99 H:298 S:30 B:60 #7e5980 H:298 S:30 B:50 #654766 H:298 S:30 B:40 #4c364d H:298 S:30 B:30 #322433 H:298 S:30 B:20 #19121a H:298 S:30 B:10 #000000 H:298 S:30 B:0
彩度 #c500cc H:298 S:100 B:80 #c614cc H:298 S:90 B:80 #c729cc H:298 S:80 B:80 #c73dcc H:298 S:70 B:80 #c852cc H:298 S:60 B:80 #c966cc H:298 S:50 B:80 #c97acc H:298 S:40 B:80 #ca8fcc H:298 S:30 B:80 #cba3cc H:298 S:20 B:80 #cbb8cc H:298 S:10 B:80 #cccccc H:298 S:0 B:80
補色 #afcc8f H:88 S:30 B:80 #91cc8f H:118 S:30 B:80 #8fccab H:148 S:30 B:80
類似色 #8f91cc H:238 S:30 B:80 #9c8fcc H:253 S:30 B:80 #ab8fcc H:268 S:30 B:80 #bb8fcc H:283 S:30 B:80 #ca8fcc H:298 S:30 B:80 #cc8fbf H:313 S:30 B:80 #cc8faf H:328 S:30 B:80 #cc8fa0 H:343 S:30 B:80 #cc8f91 H:358 S:30 B:80

#ca8fccの配色パターン