#afcc8f

Hexadecimal Color Code

R:175 G:204 B:143

H:89 S:30 B:80

L*:78.62 a*:-20.4 b*:27.29

C:39% M:11% Y:53% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #daffb3 H:89 S:30 B:100 #c4e6a1 H:89 S:30 B:90 #aecc8f H:89 S:30 B:80 #99b37d H:89 S:30 B:70 #83996b H:89 S:30 B:60 #6d8059 H:89 S:30 B:50 #576647 H:89 S:30 B:40 #414d36 H:89 S:30 B:30 #2c3324 H:89 S:30 B:20 #161a12 H:89 S:30 B:10 #000000 H:89 S:30 B:0
彩度 #69cc00 H:89 S:100 B:80 #73cc14 H:89 S:90 B:80 #7dcc29 H:89 S:80 B:80 #87cc3d H:89 S:70 B:80 #91cc52 H:89 S:60 B:80 #9bcc66 H:89 S:50 B:80 #a5cc7a H:89 S:40 B:80 #aecc8f H:89 S:30 B:80 #b8cca3 H:89 S:20 B:80 #c2ccb8 H:89 S:10 B:80 #cccccc H:89 S:0 B:80
補色 #8f90cc H:239 S:30 B:80 #ac8fcc H:269 S:30 B:80 #cb8fcc H:299 S:30 B:80
類似色 #ccac8f H:29 S:30 B:80 #ccbc8f H:44 S:30 B:80 #cccb8f H:59 S:30 B:80 #becc8f H:74 S:30 B:80 #aecc8f H:89 S:30 B:80 #9fcc8f H:104 S:30 B:80 #90cc8f H:119 S:30 B:80 #8fcc9d H:134 S:30 B:80 #8fccac H:149 S:30 B:80

#afcc8fの配色パターン