#cba3cc

Hexadecimal Color Code

R:203 G:163 B:204

H:299 S:20 B:80

L*:71.72 a*:21.76 b*:-15.31

C:25% M:43% Y:3% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #feccff H:299 S:20 B:100 #e5b8e6 H:299 S:20 B:90 #cba3cc H:299 S:20 B:80 #b28fb3 H:299 S:20 B:70 #987a99 H:299 S:20 B:60 #7f6680 H:299 S:20 B:50 #665266 H:299 S:20 B:40 #4c3d4d H:299 S:20 B:30 #332933 H:299 S:20 B:20 #19141a H:299 S:20 B:10 #000000 H:299 S:20 B:0
彩度 #c900cc H:299 S:100 B:80 #c914cc H:299 S:90 B:80 #c929cc H:299 S:80 B:80 #ca3dcc H:299 S:70 B:80 #ca52cc H:299 S:60 B:80 #ca66cc H:299 S:50 B:80 #cb7acc H:299 S:40 B:80 #cb8fcc H:299 S:30 B:80 #cba3cc H:299 S:20 B:80 #ccb8cc H:299 S:10 B:80 #cccccc H:299 S:0 B:80
補色 #b8cca3 H:89 S:20 B:80 #a4cca3 H:119 S:20 B:80 #a3ccb7 H:149 S:20 B:80
類似色 #a3a4cc H:239 S:20 B:80 #ada3cc H:254 S:20 B:80 #b7a3cc H:269 S:20 B:80 #c1a3cc H:284 S:20 B:80 #cba3cc H:299 S:20 B:80 #cca3c2 H:314 S:20 B:80 #cca3b8 H:329 S:20 B:80 #cca3ae H:344 S:20 B:80 #cca3a4 H:359 S:20 B:80

#cba3ccの配色パターン