#c7a5cf

Hexadecimal Color Code

R:199 G:165 B:207

H:289 S:20 B:81

L*:71.93 a*:19.9 b*:-16.69

C:26% M:41% Y:2% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cfa5a5 H:360 S:20 B:81 #cfa5ac H:350 S:20 B:81 #cfa5b3 H:340 S:20 B:81 #cfa5ba H:330 S:20 B:81 #cfa5c1 H:320 S:20 B:81 #cfa5c8 H:310 S:20 B:81 #cfa5cf H:300 S:20 B:81 #c8a5cf H:290 S:20 B:81 #c1a5cf H:280 S:20 B:81 #baa5cf H:270 S:20 B:81 #b3a5cf H:260 S:20 B:81 #aca5cf H:250 S:20 B:81 #a5a5cf H:240 S:20 B:81 #a5accf H:230 S:20 B:81 #a5b3cf H:220 S:20 B:81 #a5bacf H:210 S:20 B:81 #a5c1cf H:200 S:20 B:81 #a5c8cf H:190 S:20 B:81 #a5cfcf H:180 S:20 B:81 #a5cfc8 H:170 S:20 B:81 #a5cfc1 H:160 S:20 B:81 #a5cfba H:150 S:20 B:81 #a5cfb3 H:140 S:20 B:81 #a5cfac H:130 S:20 B:81 #a5cfa5 H:120 S:20 B:81 #accfa5 H:110 S:20 B:81 #b3cfa5 H:100 S:20 B:81 #bacfa5 H:90 S:20 B:81 #c1cfa5 H:80 S:20 B:81 #c8cfa5 H:70 S:20 B:81 #cfcfa5 H:60 S:20 B:81 #cfc8a5 H:50 S:20 B:81 #cfc1a5 H:40 S:20 B:81 #cfbaa5 H:30 S:20 B:81 #cfb3a5 H:20 S:20 B:81 #cfaca5 H:10 S:20 B:81 #cfa5a5 H:0 S:20 B:81
明度 #f6ccff H:289 S:20 B:100 #ddb8e6 H:289 S:20 B:90 #c5a3cc H:289 S:20 B:80 #ac8fb3 H:289 S:20 B:70 #937a99 H:289 S:20 B:60 #7b6680 H:289 S:20 B:50 #625266 H:289 S:20 B:40 #4a3d4d H:289 S:20 B:30 #312933 H:289 S:20 B:20 #19141a H:289 S:20 B:10 #000000 H:289 S:20 B:0
彩度 #a900cf H:289 S:100 B:81 #ac15cf H:289 S:90 B:81 #b029cf H:289 S:80 B:81 #b43ecf H:289 S:70 B:81 #b853cf H:289 S:60 B:81 #bc67cf H:289 S:50 B:81 #bf7ccf H:289 S:40 B:81 #c391cf H:289 S:30 B:81 #c7a5cf H:289 S:20 B:81 #cbbacf H:289 S:10 B:81 #cfcfcf H:289 S:0 B:81
補色 #c1cfa5 H:79 S:20 B:81 #adcfa5 H:109 S:20 B:81 #a5cfb2 H:139 S:20 B:81
類似色 #a5adcf H:229 S:20 B:81 #a8a5cf H:244 S:20 B:81 #b2a5cf H:259 S:20 B:81 #bda5cf H:274 S:20 B:81 #c7a5cf H:289 S:20 B:81 #cfa5cc H:304 S:20 B:81 #cfa5c1 H:319 S:20 B:81 #cfa5b7 H:334 S:20 B:81 #cfa5ad H:349 S:20 B:81

#c7a5cfの配色パターン